گُر گرفتگی: سویا در همه زنان یائسه مؤثر نیست

آیا مصرف سویا در رژیم غذایی می تواند گُرگرفتگی ناشی از یائسگی را در زنان کاهش دهد؟ بله می تواند، اما در یک مطالعه جدید گزارش شد که این اثر تنها در زنانی که بدن آن ها قادر به تولید فرآورده جانبی S-equol از سویا می باشد، وجود دارد. در حدود 20 تا 50 درصد زنان آمریکای شمالی این توانایی را دارند. محققین در این مطالعه 357زنان در دامنه سنی 45 تا55 را بررسی کردند. سیستم بهداشتی واشنگتن زنانی را که هورون درمانی نمی کردند و حداق هفته ای سه بار از فرآورده های سویا در رژیم غذایی شان بهرمند می شدند را انتخاب کردند. میزان و شدت عرق ریزی در آزمودنی ها بررسی شد. آزمایش ادرار نشان داد که در ادرار برخی زنان S-equol وجود داشت که توسط باکتری های معده تولید می شود و یکی از فرآورده های ایزوفلاون دیازدون سویا می باشد. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری داده های حاصل از مطالعه نشان داد که در ادرار  34 درصد زنان متابولیت S-equol یافت شد. در این دسته از زنان دریافت بیشتر فرآورده های سویا در رژیم غذایی با کاهش علایم گُرگرفتگی و عرق ریزی شبانه همراه بود. با وجود این، در زنانی که این متابولیت در ادرارشان وجود نداشت، دریافت کمتر و بیشتر محصولات سویا تفاوت معناداری را ایجاد نکرد. محققین در این مطالعه پیشنهاد کردند که دریافت محصولات سویا می تواند در زنانی مؤثر باشد که باکتری های معده شان توانایی تولید این متابولیت را از سویا داشته باشند. یافته های حاصل از این مطالعه در مجله Menopause منتشر شد.

منبع:


Katherine M. Newton, et al. A cross-sectional study of equol producer status and self-reported vasomotor symptoms. Menopause, 2014
 

نظرات بسته شده است.