گروه خونی و خطر ابتلا به بیماری قلبی

بر اساس یافته های حاصل از یک مطالعه جدید نشان داده شد گروه خونی A، B و یا AB بیشتر از گروه خونی O در معرض ابتلا به بیماری کرونر قلبی قرار دارند.
پژوهشگران در این مطالعه رژیم غذایی، سن، شاخص توده بدنی، وضعیت سیگار کشیدن، وضعیت قاعدگی و تاریخچه پزشکی آزمودنی ها را بررسی کردند. دامنه سنی آزمدنی ها بین 30 تا 75 سال بود و برای 20 سال پیگری شدند.این مقاله در مجله Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology به چاپ رسید و در آن گزارش شد که گروه خونی AB که 7 درصد جمعیت آمریکا را تشکیل می دهد، بیشتر از سایر گروه های خونی و در حدود 23 درصد در معرض ابتلا به بیماری های قلبی قرار دارد. گروه خونی B ؛ 11 درصد و گروه خونی A؛ 5 درصد در معرض ابتلا به بیماری قلبی قرار دارند. در گروه خونی A میزان LDL پائین است و میزان بالای مواد موم مانند موجب تنگی عروق می شود، گروه خونی AB بیشتر مستعد التهاب است که این موضوع  بر دیواره عروق مؤثر است. میزان مواد مؤثر در جریان خون و فرآیند لخته شدن در گروه خونی O بیشتر است. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ از آنجائیکه افراد نمی توانند گروه خونیشان را تغییر دهند، یافته های این پژوهش می تواند به متخصصین در شناسایی افراد در معرض خطر کمک کند. بنابراین آگاهی در مورد نوع گروه خونی می تواند به اندازه دانستن میزان کلسترول و فشار خون مفید باشد. بدین ترتیب، افراد در معرض خطر با تغییراتی در سبک زندگی خود مانند اصلاح رژیم غذایی، پرداختن به فعالیت ورزشی و سیگار کشیدن می توانند از ابتلا به بیماری های قلبی دوری کنند.

منبع:

Lu Qi, et al. ABO Blood Group and Risk of Coronary Heart Disease in Two Prospective Cohort Studies. Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, 2012

نظرات بسته شده است.