گردو و عملکرد اندوتلیال افراد چاق

محققین Yale-Griffin Prevention Research Center پیشنهاد کردند که افزودن گردو به رژیم غذایی می تواند بروز دیابت و بیماری قلبی را در افراد در معرض خطر کاهش دهد. در این مطالعه، 46 آزمودنی در دامنه سنی 30 تا 75 انتخاب شدند. آزمودنی ها دارای شاخص توده بدنی بیشتر از 25 و دور کمر بالاتر از 88 در زنان و  102در مردان بودند. علاوه بر این، آن ها سیگار نمی کشیدند و یکی از عوامل خطر بیماری سندرم متابولیک، بیماری قلبی و دیابت را دارا بودند. آزمودنی ها به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند، یک گروه از رژیم غذایی غنی شده با گردو پیروی می کردند، و یک گروه از رژیم غذایی به تنهایی. آزمودنی هایی که در گروه رژیم غذایی غنی از گردو قرار داشتند، روزانه 56 گرم گردو می خوردند. به بیان دکتر دیوید کتز، نویسنده مسئول این مقاله؛ " می دانیم که اصلاح کل رژیم غذایی کاری دشوارتر از جایگزین کردن یک جزء در رژیم غذایی است. فرضیه ما در این مطالعه این بود که جایگزینی گردو و حذف مواد غذایی با ارزش تغذیه ای کمتر در رژیم غذایی فواید زیادی به دنبال دارد". یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که مصرف 56 گرم گردو در روز می تواند عملکرد اندوتلیال در افراد چاق دارای چربی احشایی را بهبود ببخشد. نکته ی جالب این بود که افزودن گردو به رژیم غذایی افراد موجب بالارفتن وزن در آن ها نشد. به علاوه، نتایج این مطالعه نشان داد که میزان فشارخون سیستولیک در آزمودنی های گروه رژیم غذایی و گردو نیز کاهش یافت.

منبع:

 David L Katz, et al. Effects of Walnuts on Endothelial Function in Overweight Adults with Visceral Obesity: A Randomized, Controlled, Crossover Trial. Journal of the American College of Nutrition, 2012

نظرات بسته شده است.