کودکان چاق مزه غذا را کمتر متوجه می شوند

تحقیقات جدید نشان میدهند که حساسیت جوانه های چشایی کودکان چاق نسبت به کودکان با وزن نرمال کمتر است.
دکتر Wiegand و همکارانش در دانشگاه پزشکی برلین، به بررسی 99 کودک چاق و 94 کودک با وزن نرمال 6 تا 18 سال پرداختند. این کودکان از نظر سلامتی در وضعیت مناسبی بوده و هیچ نوع داروی اثر گذار بر چشایی یا بویایی مصرف نمی کردند. حساسیت به طعم و مزه در این کودکان با قرار دادن 22 قطعه مزه دار بر روی زبان آنها سنجیده شد. این قطعات شامل هر 5 طعم و در چهار سطح از لحاظ شدت بوده و دو قطعه بدون طعم نیز در بین آنها بود.
نتایج نشان داد این کودکان به طور کلی، در تشخیص مزه شیرینی و شوری بهترین بودند. آنها دریافتند سخت ترین حالت تشخیص بین شوری و ترشی و بین شوری و خوش طعمی است. دختران و کودکان بزرگتر در تشخیص مزه ها بهتر عمل می کردند. به طور قابل توجهی کودکان چاق در شناسایی مزه های مختلف و شدت طعم نسبت به کودکان با وزن نرمال ضعیف تر بودند. این پژوهشگران آلمانی ادعا می کنند کاهش توانایی تشخیص 5 طعم-تلخ، شیرین، شور، ترش و خوش طعم- در کودکان چاق منجر به خوردن مقدار بیشتری از مواد غذایی در آنها می شود.
مطالعات قبل نشان داده اند ژن ها، هورمون ها و مواجهه با طعم های مختلف در اوایل زندگی در برداشت های متفاوت مردم از طعم ها نقش مهمی دارند. افرادی که حساسیت بالایی به طعم ها دارند احتمالا مواد غذایی کمتری مصرف می کنند.

منبع:

Dr. Susanna Wiegand et al “Differences in taste sensitivity between obese and non-obese children and adolescents” Arch Dis Child archdischild-2012

نظرات بسته شده است.