کودکان مادران چاق و خطر ابتلا به بیماری قلبی

بر اساس نتایج یک مطالعه ی جدید نشان داده شد کودکانی که مادران آن ها چاق یا دارای اضافه وزن هستند، در زمان بزرگسالی بیشتر در معرض خطر مرگ ناشی از بیماری قلبی قرار دارند. در طی دو دهه ی اخیر میزان چاقی مادران باردار به سرعت افزایش یافته است. در ایالات متحده، در حدود 64 درصد زنان در سن باروری اضافه وزن دارند و 35 درصد آن ها نیز چاق هستند، در اروپا نیز همین الگو وجود دارد.  بسیاری از مطالعات ارتباط چاقی در دوران بارداری و ابتلای نسل بعد را به بیماری در سال های مختلف مورد بررسی قرار دادند، با وجود این هنوز روشن نشده است که چاقی دوران بارداری چگونه می تواند با مرگ زودرس ناشی از بیماری قلبی و عروقی در دوران بزرگسالی همراه باشد. یک تیم از محققین در دانشگاه اسکاتلند تاریخ های تولد و مرگ را از سال 1950 تا به امروز ثبت کردند. شاخص توده ی بدنی بدین صورت تعریف می شود؛ کمتر از 5/18 کمبود وزن، بین 9/24-5/18 وزن طبیعی، 9/29-25 اضافه وزن و بیشتر از 30 چاق. اطلاعات رایج مربوط به بارداری شامل سن مادر در زمان زایمان، تعدا زایمان ها، طبقه ی اجتمای مادر و پدر، جنسیت فرزند و وزن تولد آن جمع آوری  شد. در میان مادران، 21 درصد دارای اضافه وزن و 4 درصد چاق بودند. در میان 37709 فرزند در حدود 6551 مرگ از هر مورد وجود داشت. پس از همگن سازی چندین عامل، محققین دریافتند که فرزندان مادران چاق و یا دارای اضافه وزن در حدود 35 درصد بیشتر در معرض خطر مرگ زودرس قرار دارند. علاوه بر این محققین گزارش کردند که احتمال بستری شدن ناشی از بیماری های قلبی و عروقی در فرزندان مادران چاق و یا دارای اضافه وزن در حدود 29 درصد بیشتر از فرزندان مادران دارای وزن طبیعی است. به بیان محققین این مقاله؛ " این نتایج نیاز فوری و ضروری را برای راهبرد های پیشگیری از چاقی در زنان و علاوه بر این نیاز به ارزیابی کودکان مادران چاق و دارای اضافه وزن را از لحاظ شاخص های قلبی و عروقی در سن باروری را برجسته می سازد".

منبع:

The above story is based on materials provided by BMJ-British Medical Journal.
 

 

نظرات بسته شده است.