کنترل فشارخون از طریق پوست

براساس نتایج یک مطالعه ی جدید نشان داده شد که یک سری سلول ها و مولکول های جدیدی در زیر پوست قرار دارند که می توانند در تعادل سدیم و فشار خون مؤثر باشند. مطالعات موجود در زمینه ی فشار خون بر روی عملکرد کلیه، عروق خونی و مغز متمرکز شده اند. با وجود این، برخلاف مطالعات موجود در این زمینه هنوز علت افزایش فشارخون در 90 درصد بیماران مشخص نشده است. به همین دلیل در این مطالعه سعی شد بر دیگر عوامل و ارگان هایی که ممکن است در تنظیم فشارخون مؤثر باشند تمرکز شود. به نظر می رسد که پوست می تواند نقش مهمی را در کنترل فشارخون داشته باشد. در این مطالعه مشخص شد که ذخایر سدیم بدن در پوست و سلولهای ایمنی و مویرگ های لنفاوی ( عروق و سیستم لنفاوی) می تواند در تنظیم سدیم و فشارخون مؤثر باشند، با وجود این عملکرد آن ها هنوز ناشناخته است. در این مطالعه که بر روی موش ها انجام شد، سعی بر این بود تا از طریق راهکارهای مولکولی و ژنتیکی بتوانند متابولیسم نمک را در پوست به عنوان یک جزء مهم در کنترل فشار خون مورد بررسی قرار دهند. میزان تجمع نمک در زیر پوست موش هایی که از یک رژیم غذایی پر نمک پیروی می کردند، زیاد بود. سلولهای ایمنی به تجمع سدیم حساس هستند و از طریق تجریک سدیم یک سری پروتئین هایی به نام TONEBP تولید می کنند. این پروتئین موجب افزایش بیان یک فاکتور رشدی به نام VEGFC در سلول های ایمنی می شود، که موجب رشد مویرگ های لنفاوی زیر پوستی و در نتیجه بهبود متابولیسم سدیم و پاکسازی کلر می شود. بر این اساس، حذف این عامل رشدی (VEGFC) می تواند موجب نقص پاسخ به رژیم غذایی پر نمک و در نتیجه افزایش فشار خون می شود. یافته های حاصل از این مطالعه نشان می دهد که سیستم لنفاوی و ایمنی در پوست در کنار یکدیگر موجب تنظیم الکترولیت ها (سدیم، کلراید) و فشار خون می شوند. بنابراین، اختلال در این سیستم می تواند موجب بروز فشار خون حساس به نمک شود.

منبع:

Helge Wiig, et al. Immune cells control skin lymphatic electrolyte homeostasis and blood pressure. Journal of Clinical Investigation, 2013

نظرات بسته شده است.