کم خوابی و خوردن هیجانی

پژوهشگران طی یک مطالعه جدید یافتند کم خوابی به خرید بیشتر غذا و بویژه  خرید مواد غذایی پرکالری از سوپرمارکت منجر می شود.
در این مطالعه Colin Chapman سرپرست نویسندگان و همکارانش 14 مرد سوئدی با وزن نرمال را مورد بررسی قرار دادند. به شرکت کننده ها 50 دلار داده و از آنها خواسته شد بعد از یک شب همراه با بی خوابی و یک شب با برنامه خواب نرمال از یک فروشگاه به میزان دلخواه با این پول خرید کنند.آ«ها اجازه داشتند تا 40 ماده غذایی شامل غذاهای پرکالری و کم کالری را انتخاب کنند. هم چنین قبل از خرید به شرکت کننده ها یک وعده صبحانه معمول داده میشد تا اثر  گرسنگی بر انتخاب های غذایی را ازبین ببرند.
نتایج نشان داد نسبت به شب دارای خواب نرمال ، خرید های افراد بعد از یک شب با خواب ناکافی و نامنظم شامل 18% غذای بیشتر و کالری 9% بیشتر می باشد. هم چنین نتایج این پژوهش نشان داد صبح بعد از خواب ناکافی شرکت کننده ها سطح بالاتری از هورمون گرلین که افزایش دهنده اشتها می باشد دارند. با این حال بعد از صرف صبحانه گرلین عامل اثرگذاری بر خرید مواد غذایی بیشتر نمی باشد و طبق نظر این پژوهشگران نداشتن برنامه خواب منظم باعث تصمیم گیری هیجانی برای خرید مواد غذایی خواهد شد.
یافته های این مطالعه نشان میدهد بیمارانی که در مورد کالری دریافتی و افزایش وزنشان نگران هستند، باید یک برنامه خواب سالم و نرمال را داشته باشند.
منبع:

 Colin Chapman, et al .published online Sept. 5 in the journal Obesity.
 

نظرات بسته شده است.