کمبود ویتامین D و سردرد

بر اساس نتایج 6 مطالعه ی نروژی نشان داده شد که سردردهای غیر میگرنی با کمبود سرمی ویتامین D (25- هیدروکسی ویتامین D) همبستگی دارند.
گیرنده ی ویتامین D و آنزیم 1-آلفا هیدروکسیلاز که 25 هیدروکسی ویتامین D را به متابولیت فعالش به نام 1-25 دی هیدروکسی ویتامین D تبدیل می کند در ناحیه ای از مغز که در پاتوفیزیولوژی سردرد و میگرن دخالت دارد یافت می شود، بنابراین، این موضوع نقش ویتامین D را در این بافت ها برجسته می سازد. در این مطالعه ی مقطعی 11614 نفر که درششمین ارزیابی Tromsø Study در سال های 2007 تا 2008  شرکت کرده بودند مورد برسی قرار گرفتند. این ارزیابی و مطالعه ی اپیدمیولوژیکی از سال 1974 به منظور بررسی مشکلات سلامتی و بیماری های مزمن انجام می شود. به تازگی این ارزیابی بر بیماری های قلبی عروقی و سایر بیماری های مزمن مثل ارتباط ویتامین D با درد های مزمن تمرکز کرده است.داده ها بر اساس استعمال سیگار طبقه بندی شدند ( به دلیل این که معیار این مطالعه Tromsø Study بر اساس میزان ویتامین D سرمی افراد سیگاری و غیر سیگاری بود) و  سپس بر طبق ابتلا به سردردهای میگرنی و غیر میگرنی طبقه بندی شد. طبق پرسشنامه ای از آزمودنی ها پرسیده می شد که آیا در یک سال اخیر دچار سردرد شده اند و اگر جواب آن ها آری بود نوع سردرد (میگرنی یا غیرمیگرنی) در آن ها بررسی می شد، و بر اساس پرسشنامه میزان، مدت،شدت و تناوب آن نیز ارزیابی می شد. در حدود 3336 نفر دچار سردردهای غیرمیگرنی و 1051 نفر مبتلا به سردردهای میگرنی بودند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که شیوع سردردهای غیر میگرنی در افرادی که دچار کمبود ویتامین D هستند، 20 درصد بیشتر از افرادی است که میزان ویتامین D سرمی بالایی دارند. در مقابل، هیچ ارتباطی بین ویتامین D سرم و ابتلا به سردرد های میگرنی وجود ندارد.مطالعات کمی اثر کمبود ویتامین D بر سردر را بررسی کردند، بنابراین تحقیقات بیشتری در این زمینه نیاز است.

منبع:

Marie Kjærgaard Association Between Headache and Serum 25-Hydroxyvitamin D; the Tromsø Study: Tromsø 6. Headache: The Journal of Head and Face Pain. 2012.

نظرات بسته شده است.