کمبود ویتامین D در افراد چاق شایع است

 

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید نشان داده شد که کمبود ویتامین D در افراد بسیار چاق می تواند تعیین کننده سطح فعالیت بدنی آن ها باشد. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که سرعت پیاده روی و به طور کلی سطح فعالیت بدنی در افراد بسیار چاقی که کمبود ویتامین D دارند، کمتر از افراد چاقی است که کمبودی از لحاظ این ویتامین ندارند. عملکرد بدنی ضعیف در کاهش کیفیت زندگی و حتی کوتاه کردن طول عمر نقش دارد. نتایج این مطالعه در Endocrine Society's Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM) به چاپ رسید. شاخص توده بدنی بالاتر از 40 به عنوان چاقی بیش از حد تعریف می شود، در حدود 5/6 درصد بزرگسالان آمریکایی به چاقی  بیش از حد مبتلا هستند. به بیان یکی از نویسنده این مطالعه؛"ضعف عملکرد بدنی در افراد مبتلا به چاقی شدید در مقایسه با افراد دارای شاخص توده بدنی طبیعی، 8 برابر است." وی در ادامه افزود؛ " مقادیر نامطلوب ویتامین D در اختلال عملکرد بدنی دخالت دارد." به طور کلی، شیوع کمبود ویتامین D در افراد مبتلا به چاقی شدید حدود 43 درصد بیشتر است. در این مطالعه حدود 252 فرد مبتلا ه چاقی شدید ارزیابی شدند. شرکت کنندگان در این مطالعه روزانه 500 متر پیاده روی می کردند و 50 بار از یک پله بالا و پایین نیز می رفتند. پس از ارزیابی مقادیر ویتامین D خون آزمودنی ها، آن ها به سه گروه تقسیم شدند. یافته های حاصل از مطالعه نشان داد که افراد دارای مقادیر بیشتر ویتامین D، با سرعت بیشتری پیاده روی می کردند. علاوه بر این، میزان شاخص توده بدنی در این افراد کمتر از سایر آزمونی های بود. لذا می توان نتیجه گیری مرد که با افزایش شاخص توده بدنی، احتمال کاهش ویتامین D نیز بیشتر می گردد. 
 
منبع:
T. Ahern, A. et al. Association Between Vitamin D Status and Physical Function in the Severely Obese. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2014.
 

نظرات بسته شده است.