کمبود ویتامین D با عوامل خطر بیماری های قلبی مرتبط است

 

نتایج یک مطالعه جدید نشان داد ؛ مقادیر عوامل زیستی مرتبط با بیماری قلبی و عروقی و بیماری های التهابی از قبیل مالتیپل اسکروزیس و روماتوئید آرتریت در سالمندانی که دارای کمبود ویتامین 25 هیدروکسی ویتامین D می باشند، بیشتر است. به طور ویژه، مقادیر اینترلوکین 6، پروتئین واکنشی C، نسبت اینترلوکین 6 به اینترلوکین 10 و نسبت پروتئین واکنشی C در افرادی که کمبود ویتامین D دارند در مقایسه با افرادی که دارای وضعیت طبیعی می باشند، بیشتر است. به طور کلی، کمبود ویتامین D در سالمندان شایع است و می تواند با اختلالات سیستم ایمنی همراه باشد.  این اولین مطالعه ای است که ارتباط بین وضعیت ویتامین D را با شاخص های التهابی در جمعیت سالمندان مورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج این مطالعه نشان داد که کمبود ویتامین D موجب افزایش خطر بالا رفتن عوامل پیش التهابی در خون می شود. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ " افزایش مقادیر سایتوکاین ها التهابی در خون موجب بالا رفتن احتمال ابتلا به بیماری های مزمن از قبیل استئوپروز، اختلالات شناختی و … می شود." نتایج این مطالعه در Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism به چاپ رسید. به منظور ارزیابی ارتباط بین وضعیت ویتامین D و عوامل التهابی، محققین اطلاعات 957 فرد را بررسی کردند. جمعیت آزمودنی ها از لحاظ جنسیتی شامل نسبت های مشابه بود. آزمودنی ها در حدود سنی 5/70 قرار داشتند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد،  مقادیر عوامل التهابی در آزمودنی هایی که سطح سرمی ویتامین D آن ها کمتر از 25 نانومول در لیتر بود، در مقایسه با آن هایی که مقادیر طبیعی ویتامین را داشتند ( بیشتر از 75 نانومل در لیتر) بیشتر گزارش شد. 
منبع: 
Laird E, McNulty H, Ward M. Vitamin D deficiency is associated with inflammation in older Irish adults. J Clin Endocrinol Metab 2014
 

نظرات بسته شده است.