کمبود آهن و نمو ذهنی

بر اساس یک مطالعه جدید نشان داده شد که کمبود آهن در 6 تا 12 ماهگی نوزادان می تواند موجب تأخیر رشدی برگشت ناپذیر ذهن گردد.به بیان رادنی جانسون نوسنده ی مسئول این مقاله؛ در ایالت متحده فقر آهن یک مشکل بر جسته است. نوزادان متولد شده از مادران چاق در معرض خطر کمبود آهن قرار دارند. علاوه برآن، شیوع کودکان چاق رو افزایش است و همین چاقی و اضافه وزن کودکان زمینه ای است برای بروز کمبود آهن در آن ها. کودکان نوپای دارای اضافه وزن 3 برابر بیشتراز کودکان با وزن طبیعی در معرض خطر کمبود آهن قرار دارند. جانسون و همکارانش برای چنین موضوعی 3 گروه از بچه خوک های تازه متولد شده را در معرض 3 رژیم غذایی طبیعی، کمبود ملایم آهن و کمبود شدید آهن قرار دادند. رشد مغز بچه خوک ها در هفته ی 4 نصف حداکثر حجم آن در طول کل زندگی است و در طی هفته 8 رشد مغز آن ها کامل می شود، این الگوی رشدی بسیار شبیه رشد مغزی نوزاد انسان پس از تولد است. در هفته ی 4 محققین شروع به آزمایش حرکتی خوک ها کردند بدین منظور از شیر به عنوان پاداش استفاده کردند و آن را در یک محل ثابت از لحاظ فضایی قرار دادند؛ خوک های گروه کنترل به خوبی حرکت خود را آموخته و انجام دادند. با این حال خوک های گروهی که از رژیم با کمبود شدید آهن پیروی می کردند نتوانستند حرکت را بیاموزند ولی خوک های گروه کمبود ملایم آهن توانستند حرکت را در حد میانه نشان دهند، با وجود این بین حرکت این گروه وگروه کنترل تفاوت زیادی وجود داشت. در مرحله بعد محققین محل پاداش را برای ارزیابی تغییر استراتژی خوک ها تغییر دادند و دوباره خوک ها را تحت آزمایش قرار دادند. پس از آن محققین به بررسی ساختار مغز پرداختند تا تعیین کنند این کمبود در کدام قسمت مغز تأثیر می گذارد، آن ها دریافتند که کمبود در ناحیه ی هایپوکمپ که برای حفظه و یادگیری مهم است اثر می گذارد.

منبع:

R. W. Johnson. Early Life Iron Deficiency Impairs Spatial Cognition in Neonatal Piglets. Journal of Nutrition, 2012

نظرات بسته شده است.