کلسیم وسلامت استخوانی زنان یائسه

 بر اساس نتایج یک مطالعه جدید نشان داده شد، که مکمل یاری کلسیم درافرادی که هیچ گونه کمبودی از حاظ این ماده مغذی ندارند می تواند مضر باشد. نوسازی استخوان فرآیند طبیعی است که برای تجزیه ی استخوان های قدیمی در بدن انجام می شود. در افراد جوان، میزان جایگزینی استخوان های جدید به جای استخوان های قدیمی به اندازه کافی انجام می شود. پس از سن 30 سالگی میزان توده استخوانی زنان رو به کاهش است، و این فرآیند پس از یائسگی شتاب می گیرد. استئوپروز زمانی بروز می کند که بدن نتواند استخوان های جدید را جایگزین استخوان های فرسوده کند. ویتامین D و کلسیم با یکدیگر همکاری می کنند تا از طریق کاهش هورمون پاراتیروئید، کاهش نوسازی استخوان را کاهش دهند. این شرایط در زنانی که کمبود ویتامین D دارند می تواند مفید باشد. بنابراین در زنانی که مقادیر توصیه شده ویتامین D را دریافت می کنند و هیچ گونه کمبودی ندارد به نظر سودی نخواهد داشت. در این مطالعه، 159 زن یائسه به چهار گروه تقسیم شدند. گروه اول؛ مکمل یاری ویتامین D به همراه کلسیم، گروه دوم؛ 1200 میلی گرم کلسیم، گروه سوم؛ 4000 واحد ویتامین D و گروه چهارم؛ دارونما دریافت می کردند. به منظور ارزیابی اثر مکمل یاری بر سلامت استخوانی، محققین مقادیر شاخص های نوسازی استخوان، از قبیل؛ میزان هورمون پاراتیروئید در یک دوره 6 ماهه را ارزیابی کردند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که میزان نوسازی استخوانی در گروهی که مکمل کلسیم می خوردند کاهش چشمگیری یافت. مکمل یاری ویتامین D نقش مؤثری را در نوسازی استخوانی نداشت. بنابراین، زنان باید در مورد عوارض جانبی حاصل از مصرف مقادیر زیاد کلسیم آگاه باشد، به دلیل این که می تواند علارغم اثر مثبت، اثر مضری بر استخوان داشته باشد. لذا، پیش از مصرف هر گونه مکمل، بهتر است با پزشک مشورت کنید.

منبع:

John F. Aloia, et al. Calcium and Vitamin D Supplementation in Postmenopausal Women. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, September 2013.

نظرات بسته شده است.