کلسترول پایین با بقا کمتر بیماران مبتلا به سرطان کلیه ارتباط دارد

معمولا به مردم توصیه می شود که برای ارتقا سلامت قلب شان، بهتر است میزان مصرف کلسترول را کاهش دهند، ولی در این تحقیق جدید به اثبات رسیده است که کلسترول پایین می تواند خطر مرگ ناشی از سرطان کلیه را در این بیماران افزایش دهد. این یافته ها، که در BJU International  به چاپ رسیده است، بیانگر این هستند که آزمایش کلسترول می تواند در کنترل و درمان بیماران مبتلا به سرطان کلیه، به پزشکان کمک کند.
شواهد نشان می دهند که تغییرات در کلسترول و سایر چربی ها با توسعه، پیشرفت و پیش آگهی (بهبودی از بیماری در اثر پیش بینی جریان مریضی) سرطان های مختلف در ارتباط است. برای ارزیابی وضعیتی که مرتبط با سرطان کلیه است، دکتر توبیاس کلات، استاد دانشکاه پزشکی وین در اتریش، و همکارانش، میزان کلسترول کل خون را در 867 بیمار مبتلا به کارسینوم سلول کلیوی (سرطان کلیه) قبل از اینکه تحت عمل جراحی کلیه قرار بگیرند، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. سپس محققان این بیماران را بطور میانگین حدود 52 ماه پیگیری کردند.
در مرحله¬ی پیگیری، کلسترول خون پایین قبل از درمان، با پیشرفت بیشتر تومور و گسترش سرطان همراه بود. همچنین بیمارانی که کلسترول بالایی داشتند، در مقایسه با کسانی که کلسترول خون شان پایین بود، حدود 43 درصد خظر مرگ ناشی از سرطان در آن ها کاهش یافت. نهایتاً، سطح کلسترول خون بیماران در کنار دیگر عوامل خطر، باعث افزایش دقت پیش آگهی شد.
هنوز مشخص نیست که چگونه کلسترول ممکن است پیش آگهی بیماران مبتلا به سرطان کلیه را تحت تاثیر قرار دهد. ممکن است به دنبال اینکه که اجزای خاصی از کلسترول فعالیت مسیرهای مرتبط با سرطان را تغییر می دهند، در رشد و گسترش تومور نقش داشته باشند.
به گفته¬ی دکتر کلات: "از آنجا که مطالعه¬ی ما بر پایه¬ی یک فرضیه بود، نتایج و یافته های ما باید توسط یک مجموعه ای از داده های مستقل تایید شوند. در صورت تایید، بیمارانی که کلسترول خون شان پایین است در معرض خطر هستند و ممکن است تحت درمان و پیگیری جدی تری قرار بگیرند."
 
منبع:
 
Michela de Martino, et al. Preoperative serum cholesterol is an independent prognostic factor for patients with renal cell carcinoma (RCC). BJU International, 2014
 

نظرات بسته شده است.