کلسترول خوب و خطر سرطان پستان

بر اساس یافته های قبل سطح بالای کلسترول خوب (HDL) محافظی علیه بیماری های قلبی است و تا به حال مطالعات بسیاری در زمینه اثرات مثبت این کلسترول بر سلامتی انجام شده است، با این حال این اثر مثبت بر یک بیماری در مورد تمام شرایط صدق نمی کند. بر اساس نتایج یک مطالعه جدید سطوح بالای HDL  هم چنین با افزایش خطر سرطان پستان در ارتباط می باشد.
البته طبق نظر پژوهشگران بلوکه کردن گیرنده های HDL در سرطان پستان اثرات منفی آن را محدود کرده و امکان بهره مندی از اثرات سودمند HDL بر عروق خونی را فراهم می سازد.
در این مطالعه دکتر Frank و همکارانش در محیط آزمایشگاهی سلول های سرطانی پستان را در معرض HDL قرار داده  و متوجه شدند، مسیرهای فرستنده سیگنال دخیل در پیشرفت سرطان فعال می شوند و سلول ها وارد فاز متاستاز می شوند.
سپس پژوهشگران بیان گیرنده HDL  به نام SR-BI را درون سلول محدود کرده و مشاهده کردند، به دنبال آن فعالیت مسیرهای فرستنده سیگنال که پیشرفت تومور را تقویت می کنند، کاهش میابد. این مطالعه از این نظریه حمایت می کند که HDL در پیشرفت سرطان های تهاجمی پستان نقش دارد و با بلوکه کردن گیرنده های آن در سلول های سرطانی می توان از این اثر منفی جلوگیری کرد.

منبع:

 Philippe Frank, et al published online in the journal Breast Cancer Research.
 

نظرات بسته شده است.