کلسترول “خوب” برای سلامت مغز مفید است

علاوه بر این مدارکی که درزمینه پیشگیری از  بیماری های قلبی وجود دارد، محققین UC Davis دریافتند که مقادیر بالای کلسترول "خوب" و مقادیر کم کلسترول "بد" با کاهش تشکیل پلاک های آمیلوئیدی در مغز که یک شاخص بیماری آلزایمر است، رابطه مثبتی دارد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ " رابطه افزایش مقادیر گلسترول "خوب" و کاهش مقادیر کلسترول "بد" با بیماری آلزایمر در مطالعات پیشین روشن شده است، با وجود این، پژوهش مذکور بر اثر مقادیر کلسترول بر تشکیل پلاک های آمیلوئیدی در مغز متمرکز شده است." وی در ادامه افزود؛" الگوی ناسالم افزایش مقادیر کلسترول "بد" و کاهش مقادیر کلسترول "خوب" همانطور که در بروز بیماری قلبی مؤثر است، می تواند موجب افزایش احتمال ابتلا به آلزایمر نیز گردد." نتایج این مطالعه در JAMA Neurology چاپ شد. مقادیر توصیه شده برای کلسترول "خوب" خون بالاتر و مساوی 60 میلی گرم در دسی لیتر و برای کلسترول"بد" کمتر و مساوی 70 میلی گرم در دسی لیتر ( در افرادی که سابقه ابتلا به بیماری قلبی دارند) می باشد. در این مطالعه حدود 74 آزمودنی حدود 70 سال شرکت کردند. 33 نفر از آن ها سالم بودند، 3 نفر به زوال عقلی ملایمی مبتلا بودند و 38 نفر آن ها به اختلال شناختی ملایم مبتلا بودند. میزان پلاک آمیلوئید از طریق یک ردیاب که به پلاک متصل می شد، از طریق اسکن سنجیده شد. یافته ها نشان داد که مقادیر کلسترول خون با میزان پلاک های آمیلوئیدی رابطه مستقیمی دارد. محققین در این مطالعه نتوانستند سازو کار اثر کلسترول بر رسوب پلاک ها را توجیه کنند.
واژگان کلیدی: کلسترول- HDL- LDL- آلزایمر- پلاک های آمیلوئیدی

منبع:


Reference: Bruce Reed, et al. Associations Between Serum Cholesterol Levels and Cerebral Amyloidosis. JAMA Neurology, 2013.
 

نظرات بسته شده است.