کاهش چربی داخل استخوان: اثر فعالیت ورزشی و دیابت

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید نشان داده شد که چگونه فعالیت ورزشی و داروهای مرتبط با بیماری دیابت می توانند بر میزان چربی درون استخوان اثر داشته باشند. لازم به ذکر است که میزان چربی درون استخوان یک شاخص مهم در زمینه سلامتی استخوان است. استخوان ها ساختمان ثابتی ندارند، در حال تغییر هستند. آن ها از سلول های متنوعی تشکیل شده اند. مغز استخوان غنی از چربی است. مقادیر سلول های استخوانی و نیز محتوای چربی مغز استخوان می تواند در طول زمان تغییر کند. تولید سلول های مغز استخوان و چربی به نوع ویژه ای از سلول های به نام سلول های مزانشیمال بستگی دارد. با افزایش سن، این سلول ها بیشتر تبدیل به سلول های چربی می شوند، و همین شرایط موجب افزایش میزان شکستگی در افراد سالمند و نیز افزایش احتمال ابتلا به بیمالری استئوپروز می شود. هدف اصلی از تحقیق حاضر، ارزیابی اثر فعالیت ورزشی و نیز داروهای مرتبط با بیماری دیابت بر مقادیر چربی موجوو در استخوان و نیز نحوۀ اثر آن ها بود. این مطالعه بر روی مدل حیوانی انجام شد و محققین دو نوع رژیم غذایی پر چربی و طبیعی را در دو دسته از موش ها اِعمال کردند. سپس اثر فعالیت ورزشی را بر میزان چربی استخوانی در این گروه از موش ها سنجیدند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که فعالیت ورزشی بر روی چرخ گردان موجب کاهش مقادیر چربی در موش های رژیم غذایی پرچربی شد. مشابه همین مطالعه در زمینه ارزیابی اثر داروهای دیابتی نیز انجام شد. یافته ها نشان داد مکه این داروها موجب افزایش مقادیر چربی دورن استخوان می شوند.  نتایج این مطالعه در مجله Bone چاپ شد. 
 
منبع:
Maya Styner, et al. Bone marrow fat accumulation accelerated by high fat diet is suppressed by exercise. Bone, 2014. 
 

نظرات بسته شده است.