کاهش وزن و بهبود علائم یائسگی

به نظر می آید که گرگرفتگی و تعریق شبانه ناشی از فعل و انفعالات پیچیده ای هستند که در آنها مناطق هیپوتالاموسی تنظیم کننده دمای بدن، گیرنده ها و مواد شیمیای مغز، عروق خونی بدن و غدد تعریق دخیل می باشند. اگرچه مطالعات پیشین نشان داده اند که وزن بالا و افزایش وزن با گرگرفتگی و تعریق شبانه ناشی از یائسگی در ارتباطند ولیکن مطالعه حاضر جزء اولین مطالعات بررسی کننده تاثیر تغییرات رژیمی بر علائم یاسگی از جمله تعریق شبانه و گرگرفتگی به شمار می رود. در واقع کاهش وزنی که در ارتباط با رژیم کم چرب و غنی از میوه ها و سبزیجات صورت گیرد در کاهش یا رفع گرگرفتگی ها و تعریق های شبانه مرتبط با یائسگی کمک کننده است.
مطالعه حاضر که به تازگی در مجله Menopause به چاپ رسیده است 17473 زن را تحت بررسی قرار داد.
نتایج حاکی از آنند که زنان تحت رژیم کم چرب و غنی از غلات کامل، میوه ها و سبزیجات که علائم یائسگی داشتند و در عین حال تحت هورمون درمانی نبودند و وزن کم کردند (بیش از 10 پوند یا بیش از 10% از وزن اولیه) نسبت به گروه کنترل که وزن خود را حفظ کرده بودند، به کاهش یا رفع گرگرفتگی و تعریق های شبانه بعد از 1 سال رسیدند.
کاهش وزن به ویژه کاهش توده چربی (و نه کاهش توده ماهیچه ای) در سبک کردن گرگرفتگی و تعریق شبانه مفید است. همچنین اثر مفید رژیم غذایی سالم به تنهایی (صرف نظر از تغییرات وزن) در اصلاح علائم یائسگی کمک کننده خواهد بود.
در حقیقت چربی بالای بدن منجر به ایجاد عایقی می شود که مانع از دست دهی گرما می شود بنابراین گرگرفتگی و تعریق شبانه راهی به منظور پراکندگی گرما می شوند.
نکته عملی: نظر به اینکه در بیشتر زنان تمایل به افزایش وزن متعاقب با سن وجود دارد لذا کاهش وزن یا پیشگیری از افزودن وزن به عنوان یک استراتژی ماندگار در جهت رفع گرگرفتگی و تعریق شبانه مرتبط با یائسگی پیشنهاد می شود. همچنین تاکید می شود که مطالعات بیشتری برای فهم بهتر ارتباط بین رژیم غذایی، وزن و علائم یائسگی مورد نیاز است.

منبع:

Menopause, 2012, 19, 980-988

نظرات بسته شده است.