کاهش وزن سریع و بهبودی نسبی دیابت

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید در مجله ی JAMA نشان داده شد که مشارکت در مداخله شیوه زندگی کاهش وزن سریع در میان بزرگسالان اضافه وزن، (که شامل جلسات مشاوره و اهداف برای کاهش کالری دریافتی و افزایش فعالیت بدنی) با احتمال بیشتری از بهبودی نسبی به دیابت نوع 2 همراه بود، با این حال، نرخ بهبودی مطلق متوسط گزارش شد. با توجه به اطلاعات پیش زمینه ای در این مقاله؛ دیابت به طور سنتی شرایط پیشرونده علاج ناپذیری در نظر گرفته شده است، که در آن بهترین حالت پس از تشخیص کنترل متابولیک و مدیریت عوامل خطر برای ممانعت از بروز عوارض عروقی و نوروپاتی است. برخی از مطالعات جراحی چاقی نشان داده اند که بسیاری از موارد دیابت در میان افراد چاق می تواند حل و فصل شود. بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 اغلب از پزشکان خود  می پرسند که آیا وضعیت آنها برگشت پذیر است، و مشاوره با بعضی از پزشکان ممکن است امیدوار کننده باشد،  بدین معنی که تغییر در شیوه زندگی می تواند سطح قند خون را به حالت طبیعی بر گرداند. اِدوارد گریک نویسنده مسئول این مقاله و همکارانش به منظور بررسی ارتباط مداخله ای شیوه زندگی با هدف کاهش وزن سریع با میزان بهبودی نسبی و کامل از دیابت نوع 2 اقدام به طراحی مطالعه ای کردند. این مطالعه  بر روی 4503 فرد بالغ با شاخص توده بدنی (BMI) 25یا بالاتر و ابتلا به دیابت نوع 2 انجام شد. آزمودنی ها به دو گروه تقسیم شدند. در یک گروه؛ هدف کاهش کل کالری دریافتی از 1800 به 1200کالری در روز و که از طریق کاهش مصرف کل و چربی اشباع شده و با افزایش سطوح فعالیت بدنی به 175 دقیقه / در هفته حاصل شد. در گروه دیگر تنها توصیه به کاهش مصرف اسیدهای چرب اشباع و فعالیت ورزشی شد. میزان بهبودی در افراد با کاهش وزن و افرایش آمادگی جسمانی ارتباط مستقیمی داشت. با توجه به افزایش شیوع ابتلا به دیابت نوع 2در سراسر جهان  همراه با عوارض گسترده آن، نتایج این مطالعه می تواند موجب این امیدواری شود که اعمال یک الگوی زندگی با هدف کاهش وزن شدید با وجود اثر نسبی می تواند موجب کاهش احتمال ابتلا به پیش دیابت و نرمال سازی قند خون بدون دارو درمانی شود.

منبع:

Gregg EW,et al. Association of an Intensive Lifestyle Intervention With Remission of Type 2 Diabetes. JAMA., 2012

نظرات بسته شده است.