کار در شب و نقص تحمل گلوکز

براساس نتایج یک مطالعه ی جدید نشان داده شد که کار در شب می تواند موجب اختلال در تحمل به گلوکز شود، این یافته تأییدی است بر این موضوع که احتمال بروز دیابت نوع 2 در بین شب کار ها زیاد است. یافته های این مطالعه نشان داد که اوج سطوح گلوکز بر اثر یک شب کار شبانه در مقایسه با کار در روز حدود 16 درصد بیشتر است. در مقایسه با کار در شیفت صبح سطوح انسولین 80 و 90 دقیقه پس از صرف غذا در حدود 40 تا 50 درصد بیشتر است. این مطالعه بر روی 13 فرد سالم غیر چاق که قبلاً شب کاری نداشتند انجام شد. آزمودنی ها در این مطالعه 2 جلسه کار یکی در شب و دیگری در روز را انجام سپری کردند، به این صورت که به طور تصادفی یک سری از آزمودنی ها در شیفت صبح و سایرین در شیفت شب به کار پرداختند و در  جلسه بعدی جای آن ها عوض شد. تمامی شرایط و حتی رژیم غذایی آزمودنی ها یکسان بود. میزان پاسخ گلوکز و انسولین در تمام آزمودنی ها مورد بررسی قرار گرفت. آزمودنی ها خوردن را از 8 صبح و یا از 8 شب آغاز می کردند و زمان خوردن آن ها نیز 20 دقیقه به طول می انجامید. پیش از شروع به خوردن وعده ی غذایی از آزمودنی ها جهت اندازه ها پایه خون گیری به عمل آمد، و سپس برای ارزیابی میزان  گلوکز و انسولین پس از صرف وعده غذایی هر 10 دقیقه به مدت 90 دقیقه و پس از آن هر 30 دقیقه به مدت 90 دقیقه از آزمودنی ها خون گیری شد.  به بیان کریستوفر موریس، نویسنده ی مسئول این مقاله؛ این عجیب است که حتی یک جلسه کار در شیفت شب بتواند این گونه باعث افزایش سطوح انسولین و اختلال در تحمل گلوکز شود. این نتایج بسیار مهم هستند، به دلیل این که عوم تحمل گلوگز و افزایش سطوح انسولین می تواند در طولانی مدت زمینه ساز بیماری دیابت نوع 2 شود.

منبع:

The above story is reprinted from materials provided by American Academy of Sleep Medicine

نظرات بسته شده است.