کاروتنوئید ها و سرطان سینه

بر اساس نتایج یک مطالعه نشان داه شد که زنان با سطح سرمی بالای آلفا-توکفرول، بتا- توکفرول کمتر به سرطان سینه مبتلا می شوند و خطر ابتلا به سرطان سینه در آن ها کمتر از افرادی است که سطح سرمی آلفا-توکفرول، بتا- توکفرول کمتری دارند.
کاروتنوئیدها ریزمغذی هایی هستند که در میوه ها و سبزیجات یافت می شوند و مسبب رنگ زرد تا قرمز در آن ها می باشند و دارای فواید زیادی از جمله محافظت در مقابل ابتلا به سرطان می باشند. در مطالعات قبلی در زمینه ی این موضوع نشان داده شد که کاروتنوئیدها از رشد تومور جلوگیری کردند. با وجود این نتایج مطالعات در این زمینه متناقض است و کاروتنوئیدهای مختلفی در آن ها ارزیابی شده است. در این مطالعه به منظور بررسی اثر میزان کاروتنوئید های سرمی (لفا-کاروتن، بتا کاروتن، لوتئین-گزانتین، لیکوپن ) بر شیوع سرطان سینه در زنان، نتایج مطالعات مرتبط با اثر میزان کاروتنوئیدهای تام بر شیوع سرطان سینه مورد بررسی قرار گرفت و 3055  مورد و در مقابل 3956 فرد در گروه کنترل ارزیابی شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که اتباط مثبتی بین میزان کاروتنوئیدهای موجد در خون و ابتلا به سرطان سینه به خصوص در افراد چاق و دارای اضافه وزن وجود دارد، که این موضوع نیازمند مطالعات بیشتری است. بنابراین رژیم های غنی از میوه و سبزی می توانند در پیشگیری از ابتلا به سرطلا سینه مفید واقع شوند.

منبع:

A. Heather Eliassen, et al. Circulating Carotenoids and Risk of Breast Cancer: Pooled Analysis of Eight Prospective Studies. Journal of National Cancer Institute.2012

نظرات بسته شده است.