چربی خون بالا موجب استئوپروز می شود

چربی شکمی زیاد عامل خطری برای کاهش تراکم استخوانی شناخته شده است. مطالعه جدیدی نشان داد که تجمع زیاد چربی در کبد  و عضلات اسکلتی نیز عامل مخربی برای استخوان است. نتایج این پژوهش در Radiology به چاپ رسید. محققین در این مطالعه دریافتند؛ افراد چاقی که چربی زیادی در کبد، عضلات اسکلتی و خون شان است، در مغز استخوانشان نیز چربی زیادی وجود دارد و این یک عامل خطر برای استئوپروز تلقی می شود. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛" به نظر می رسد که چاقی یک عامل محافظتی برای استخوان باشد، ولی ما در این مطالعه ثابت کردیم که این صحت ندارد." پیشینه تحقیق در این زمینه نشان می دهد که بین چربی احشایی و تراکم استخوانی رابطه مثبتی وجود دارد، ولی محققین در این مطالعه بیشتر بر بافت مغز استخوان و بافت اسفنجی اطراف استخوان های بدن که سلول های بنیادی را تولید می کنند، متمرکز شدند.به بیان دیگر، دلیل اصلی تمرکز شدن بر چربی بافت مغز استخوان این است که سلول های بنیادی در این مکان به استئوبلاست ها متمایز می شوند- این سلول ها مسئول تشکیل استخوان  یا سلول های چربی هستند. علاوه بر این، محققین رابطه بین چربی مغز استخوان و سایر مکان های چربی از قبیل چربی کبدی و عضلانی را نیز ارزیابی کردند. در این مطالعه 106 مرد و زن چاق سالم ( بر اساس شاخص توده بدنی) در دامنه سنی 19 تا 45 سال شرکت کردند.  با استفاده از روش proton magnetic resonance spectroscopy، یک روش دقیق برای سنجش میزان چربی موجود در استخوان، سنجش ها انجام شد.یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که مقادیر چربی موجود در کبد و عضلات و هم چنین خون با میزان چربی موجود در استخوان همبستگی مثبت دارد. مقادیر HDL خون با میزان چربی استخوانی رابطه مثبتی دارد. نکته قابل توجه این است که مقادیر زیاد چربی موجود در استخوان موجب آسیب پذیری و در نهایت افزایش خطر شکستگی می شود.

نظرات بسته شده است.