چربی بدن و خطر مرگ در بیماران مبتلا به سرطان پستان

بر طبق نتایج یک مطالعه جدید، نمایه توده بدنی خیلی بالا یا پایین ، یا نسبت دور کمر به باسن بالا خطر مرگ را در میان بیماران مبتلا به سرطان پستان افزایش میدهد.
نمایه توده بدن(BMI) که از تقسیم وزن بدن بر مجذور قد به دست می آید به همراه نسبت دور کمر به باسن(W/H) برای سنجش میزان چربی بدن به کار میروند و هردو بر خطر کلی مرگ و خطر مرگ ناشی از سرطان پستان تاثیر دارند.
پژوهشگران بیش از 12000 زن مبتلا به سرطان پستان با نژادهای مختلف  را در کالیفرنیا مورد بررسی قرار دادند. این پژوهشگران به بررسی ارتباط بین میزان چربی بدن این بیماران و بقای آنها بعد از ابتلا به این بیماری پرداختند.
 به طور کلی آنها یافتند که کمترین میزان بقا در میان  افراد مبتلا به سرطان پستان، مربوط به افراد دارای کمبود وزن ، چاقی شدید یا سطوح بالای چربی شکمی می باشد. در مقایسه با افراد دارای وزن نرمال، زنان کم وزن 47% و زنان با چاقی شدید 43% بیشتر در معرض خطر کلی مرگ قرار دارند. هم چنین در مقایسه با افراد با کمترین نسبت دور کمر به باسن، زنانی که بیشترین نسبت (بیشترین میزان چربی شکمی) را داشتند با 30%  افزایش خطر کلی مرگ و 36% افزایش خطر مرگ ناشی از سرطان پستان مواجه بودند.
پژوهشگران این مطالعه گزارش کردند این ارتباط بین نژادهای مختلف کمی تفاوت بود.

منبع:

American Association for Cancer Research, Oct. 28, 2012

نظرات بسته شده است.