چرا سوءتغذیه یک اختلال ایمنی است؟

نتایج یک مطالعه نشان می دهد که احتمال مرگ ناشی از عفونت های شایع در کودکان مبتلا به سوءتغذیه بیشتر است. همچنین حتی با وجود داشتن رژیم غذایی سالم، نقص در عملکرد سیستم ایمنی در زمان تولد می تواند منجر به بروز سوءتغذیه در سراسر عمر شود. این نقص سیستم ایمنی می تواند صرف نظر از نوع رژیم غذایی فرزندان از نسلی به نسل دیگر منتقل شود.
محققان براین باورند که توجه به سیستم ایمنی می تواند یک رویکرد جدید به منظور بهبود وضعیت سلامت و کاهش مرگ ناشی از دریافت بیش از حد کم یا بیش از حد زیاد مواد غذایی باشد.
شایع ترین شکل سوءتغذیه در جهان کوتاهی قد است. علیرغم ظاهر سالم، در کشورهای در حال توسعه در کودکانی که کوتاه قد هستند ممکن است عدم تکامل سیستم ایمنی منجر به افزایش آسیب پذیری آن ها نسبت به مرگ ناشی از عفونت های رایج شود.
چگونگی ارتباط بین سوءتغذیه و عملکرد ایمنی در حال حاضر به خوبی مشخص نشده است. با این حال، این نکته مورد پذیرش است که سوءتغذیه با طیف وسیعی از مشکلات ایمنی همراه است. این مشکلات شامل کاهش تعداد سلول های سفید خون، اختلال در عملکرد غدد لنفاوی و … است.
اختلال عملکرد ایمنی از دریافت مقادیر بسیار کم کالری به علت کمبود غذا، عدم توانایی جذب مواد مغذی یا مصرف بیش از حد چربی و قند ناشی می شود. اگر فردی به سوءتغذیه مبتلا باشد، فرزندان وی می توانند سیستم ایمنی تغییر یافته را حتی بعد از چندین نسل به ارث برند زیرا اختلال عملکرد ایمنی در DNA ثبت می شود. سیستم ایمنی تغییر یافته می تواند سبب بروز سوءتغذیه شود حتی اگر کودک رژیم غذایی مناسب داشته باشد.
منبع:


Immune dysfunction as a cause and consequence of malnutrition. Trends in Immunology, 2016
 

نظرات بسته شده است.