چای سبز و کاهش قند خون

براساس نتایج یک مطالعه جدید نشان داده شد که یک ماده آنتی اکسیدانی در چای سبز می تواند موجب کاهش قند خون گردد، طبق این مطالعه، ماده آنتی اکسیدانی مذکور که اپی گالوکتچین-3 گالات (EGCG) نام دارد به همراه نشاسته ذرت می تواند موجب کاهش میزان قند خون نسبت به گروهی از موش ها گردد که این ماده را دریافت نمی کنند. به بیان دکتر لامبرت نویسنده مسئول این مقاله؛ میزان افزایش قند خون در گروه دریافت کننده این ماده نسبت به گروهی که این ماده را دریافت نمی کردند در حدود 50 درصد کاهش یافت. میزان دریافت ماده EGCG در موش ها برابر با یک و نیم فنجان چای سبز در انسان بود. لامبرت در ادامه افزود؛ EGCG به همراه نشاسته ذرت دارای اثرات بیشتری می باشد. این بدان معنی است که مصرف چای سبز به همراه نشاسته مانند نان و … می تواند به کنترل افزایش قند خون به انسان ها کمک کند، این تقریباً مانند الگویی اسست که مان معمولاً در صبحانه داریم. در واقع چای سبز زمانی که با غذاهای کربوهیدراتی مانند نان خورده می شود در کنترل افزایش قند خون مؤثرتر است. باید خاطر نشان شود که چای EGCG به همراه مالتوز و گلوکز نتوانست موجب کاهش قند خون گردد، لامبرت دلیل این موضوع را در مکانیسن بدن برای تبدیل مواد نشاسته ای به قند توجیه می کند. آنزیم آلفا آمیلاز که در دهان و از پانکراس ترشح می شود، موجب شکستن مواد نشاسته ای به قند می شود، EGCG موجب مهار این آنزیم و در نتیجه جلوگیری از تبدیل نشاسته به قند می شود. علاوه بر این، EGCG موجب کاهش 34 درصدی فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز پانکراسی می شود.

منبع:

D. Lambert et al, Inhibition of starch digestion by the green tea polyphenol, (−)-epigallocatechin-3-gallate. Molecular Nutrition & Food Research, 2012

نظرات بسته شده است.