چای سبز و لاغری

بر اساس نتایج مطالعات نشان داده شده است که عصاره ی چای سبز یک داروی گیاهی مفید و اثر بخش در کاهش وزن و تنظیم قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 می باشد. عصاره ی چای سبز حاوی ترکیبات فعالی است که مانع جذب گلوکز از روده ی کوچک و برداشت چربی از معده می شوند، این ترکیبات جزء خانواده ی فلاونوئیدها هستند و گالاتد کتچین نامیده می شوند. میزان کتچین موجود در چای سبز برای اثر کاهندگی قند خون ضروری است و مصرف روزانه ی چای سبز این اثر را تأمین خواهد کرد. با وجود این، برای تحقق اثر مهاری آن بر برداشت چربی از معده، نیاز به مقادیر زیادی از چای سبز می باشد که دارای اثرات جانبی بر بدن انسان خواهد بود. در این شرایط، مقادیر زیاد گالاتد کتچین در جریان خون می تواند موجب افزایش مقاومت به انسولین شود که برای افراد چاق و دیابتی مخاطره آمیز خواهد بود. در مطالعه ی مذکور، محققین اثرات عصاره ی چای سبز را بر وزن بدن و میزان تحمل به گلوکز در موش های دیابتی و سالمی که رژیم غذایی پر چربی در آن ها القاء می شد ار مورد بررسی قرار دادند. برای محافظت از اثرات غلظت بالای گالاتد کتچین در جریان خون، محققین از مقادیر غیر سمی رزین و پلی اتیلن گلیکول برای اتصال به گالاتد کتچین و ممانعت از جذب آن استفاده کردند. سپس اثرات مصرف چای سبز، به تنهایی، و اثرات مصرف چای سبز همراه با پلی اتیلن گلیکول را مورد بررسی قرار دادند. نتایج مطالعه نشان داد که مصرف عصاره ی خالص چای سبز هیچ اثری در کاهش وزن نداشت، در حالی که مصرف عصاره ی چای سبط همراه با پلی اتیلن گلیکول موجب کاهش وزن، مقاومت به انسولین و بهبود تحمل گلوکز در موش های دیابتی و سالمی که از رژیم غذایی پر چربی پیروی می کردند، شد. در واقع، می توان گفت که پلی اتیلن گلیکول موجب طولانی شدن اثر چای سبز و در نتیجه جذب گالاتد کتچین از روده می شود و در نهایت اثر عصاره ی  چای سبز را  بر کاهش قند خون بیشتر خواهد کرد. بنابراین، ترکیب چای سبز و پلی اتیلن گلیکول می تواند اثرات قابل توجهی بر کاهش وزن و بهبود تحمل به گلوکز در افراد سالم ودیابتی (نوع 2) داشته باشد.

منبع:

Park, Jae-Hyung et al. Green tea extract with polyethylene glycol-3350 reduces body weight and improves glucose tolerance in db/db and high-fat diet mice. Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology, 2013.

نظرات بسته شده است.