چای سبز و تقویت تولید سلول های مغزی و بهبود حافظه

نتایج مطالعات در زمینه اثر مصرف چای سبز بر بهبود حافظه یافته ای مثبتی را در این زمینه نشان دادند ولی توضیحی برای سازو کار این تأثیر ارایه نشده بود. به تازگی محققین مشخص کرده اند که خصوصیات شیمیایی چای سبز چگونه موجب تقویت تولید سلول های مغزی و بهبود حافظه و یادگیری مهارت می گردد. این مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله Molecular Nutrition & Food Research به چاپ رسید.

به گفته دکتر یانگ بای؛ " چای سبز یک نوشیدنی معروف در سرتاسر دنیا می باشد، تحقیقات بیشتر بر اثر مثبت این نوشیدنی بر قلب و عروق متمرکز شده اند، در الی که چای سبز می تواند بر سلول های مغزی و پیشبرد حافظه نیز مؤثر باشد". پروفسوریانگ بای و تیم تحقیقاتیش بر روی خواص شیمیایی چای سبز متمرکز شدند، به عقیده آن ها چای سبز علاوه بر خواص آنتی اکسیدانی می تواند در مقابله با بیماری های تحلیل برنده ناشی از افزایش سن نیز مفید واقع شود. به بیان این محققین چای سبز می تواند با اثر بر نوروژنز ( سنتز سلول های عصبی) بر پیشبرد عملکرد شناختی مؤثر باشد. این مطالعه بر روی هایپو کامپ ناحیه ای در مغز که در فرآیند انتقال اطلاعات از حافظه کوتاه مدت به بلند مدت دخالت دارد انجام شد.

بر اساس یافته های حاصل از این مطالعه نشان داده شد که چای سبز در موش ها موجب تحریک تولید سلول های عصبی می شود که مانند سلول های بنیادی در سازگاری و تمایز انواع مختلف سلول ها درگیر می باشند.

به بیان دکتر یانگ بای؛ یافته های حاصل از این مطالعه اثر مستقیم چای سبز بر تولید سلول ها عصبی با نقش بنیادی را مورد تأیید قرار  داد و دریچه ای جدیدی را بر درمان بیماری های تحلیل برنده ناشی از افزایش سن باز نمود.

منبع:

Yun Bai, et al. Green tea epigallocatechin-3-gallate (EGCG) promotes neural progenitor cell proliferation and sonic hedgehog pathway activation during adult hippocampal neurogenesis. Molecular Nutrition & Food Research, 2012

نظرات بسته شده است.