چاقی و میگرن

براساس نتایج یک مطالعه ی چاپ شده در American Academy of Neurology گزارش شد که افراد چاق در مقایسه با افرادی که وزن طبیعی دارند، حتی به ندرت نیز دچار میگرن می شوند. مطالعات پیشین نشان دادن که بین چاقی و ابتلا به میگرن مزمن ارتباط مثبت وجود دارد، با وجود این نتایج مطالعات در زمینه ی چاقی و بروز میگرن در تناوب کم ضد و نقیض است. از آن جایی که چاقی جزء یکی از عوامل خطر اصلاح پذیر است، و به دلیل این که برخی از درمان های میگرن می تواند موجب افزایش و یا کاهش وزن شود، نتایج این مطالعه می تواند برای بیماران و پزشکان مفید باشد. به منظور بررسی ارتباط بین میگرن و چاقی محققین 3862 فرد مبتلا به میگرن ( به طور متوسط 47 سال) را مورد ارزیابی قرار دادند. حدود 1044 آزمودنی چاق بودند و 188 آزمودنی به میگرن غیر پیوسته ( ماهیانه 14 بار یا کمتر) مبتلا بودند. نتایج مطالعه نشان داد که افراد چاق در مقایسه با افراد با وزن طبیعی 80 درصد بیشتر به میگرن غیر پیوسته دچار می شوند. بنابراین، بر اساس نتایج این مطالعه پیشنهاد می شود که پزشکان برای درمان بیماران مبتلا به میگرن به آن ها توصیه کنند تا سبک و الگوی زندگی خود را اصلاح کنند و فعالت ورزشی و پیروی از یک رژیم غذایی متعادل را جزء اصول زندگی خود قرار دهند. با وجود این، برای روشن شدن ارتباط کاهش وزن و بهبود میگرن های پراکنده در افراد چاق به مطالعات بیشتری نیاز است.

منبع:

B. L. Peterlin, et al, Episodic migraine and obesity and the influence of age, race, and sex. Neurology, 2013

نظرات بسته شده است.