چاقی شکمی و خطر بیماری های کلیوی

بررسی های جدید نشان داده اند، افراد دارای چاقی شکمی یا به اصطلاح سیبی شکل در معرض خطر بالاتری برای ابتلا به بیماری های کلیوی قرار دارند.
در این مطالعه که به سرپرستی  Arjan Kwakernaak  در هلند انجام شده است، 315 زن و مرد سالم شرکت داشتند. جریان خون داخل کلیه ها در این افراد، هم چنین نسبت دورکمر به دور باسن(WHR)  و وزن افراد مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها نشان دادند که افراد دارای WHR بالاتر  یعنی افرادی که چربی های آنها بیشتر در ناحیه اطراف شکم ذخیره شده بود تا ران ها، فشار خون کلیوی بالاتری نیز داشتند. این نسبت حتی در افراد دارای وزن نرمال نیز صادق بود. فشار خون بالا در کلیه به عروق کوچک کلیه صدمه زده و می تواند منجر به ضعف عملکرد کلیه ها گردد.  
این نتایج از آنجا که در افراد سالم که مبتلا به فشار خون یا دیابت نبودند به دست آمده است، بسیار حائز اهمیت می باشد.
افرادی که نسبت دورکمر به باسن در آنها بالا است در معرض خطر فشار خون کلیوی و در نتیجه آسیب به کلیه ها قرار دارند. سازمان جهانی بهداشت، چاقی شکمی  را نسبت دور کمر به دور باسن بیش از 85/0 برای زنان و بیش از 9/0 برای مردان تعریف کرده است.

منبع:

Arjan Kwakernaak, et al “Central Body Fat Distribution Associates with Unfavorable Renal Hemodynamics Independent of Body Mass Index” Journal of the American Society of Nephrology, April 11, 2013

نظرات بسته شده است.