چاقی سیبی شکل و ریسک بالاتر بیماری کلیوی

 

مطالعات قبلی نشان داده اند که چربی اندوخته در ناحیه میانی و شکمی بدن نسبت به چربی اندوخته در ناحیه پایین تنه (باسن)، ارتباط بیشتری با بیماری کلیوی دارد ولیکن مکانیسم های مرتبط ناشناخته بودند. مطالعه حاضر به توضیح علت ارتباط بیشتر بین چاقی سیبی شکل (چاقی منتشره در ناحیه شکمی) و بیماری کلیوی نسبت به چاقی گلابی شکل پرداخته است که قطع نظر از تاثیر BMI (نمایه توده بدن) می باشد. درواقع در افراد با چاقی سیبی شکل احتمال عملکرد ضعیف کلیوی و نیز فشار خون بالاتر و جریان خون  پایین تر در کلیه ها بیشتر است.
محققین از طریق ارزیابی نسبت دورکمر به دور باسن(WHR)  و اندازه گیری پارامترهای کلیوی (همودینامیک کلیوی) به بررسی مکانیسم های احتمالی در 315 فرد سالم با میانگین نمایه توده بدنی 9/24 پرداختند. نمایه توده بدن یا BMI بین 5/18 تا 9/24 به عنوان وزن طبیعی در نظر گرفته می شود و WHR نیز مقیاس میزان چربی اندوخته در ناحیه میانی (چاقی مرکزی) است.
یافته ها نشان دادند که افراد دچار چاقی سیبی شکل (WHR بالاتر)، عملکرد کلیوی ضعیف تر، جریان خون کلیوی پایین تر و فشاری خون کلیوی بالاتری داشتند.
نسبت دور کمر به باسن با GFR (میزان فیلتراسیون گلومرولی) کمتر، جریان کمتر پلاسمای کلیوی و فیلتراسیون بالاتر مرتبط شد. شایان ذکر است که  GFR حجمی از مایع است که کلیه می تواند در یک بازه زمانی مشخص فیلتر کند. این مقیاس برای ارزیابی عملکرد دفعی کلیه استفاده می شود . 
چنین نتیجه گیری می شود که این فشار خون افزایش یافته در کلیه هاست که می تواند توضیح دهنده ارتباط بین چاقی سیبی شکل فرد با ریسک بالاتر بیماری کلیوی در آینده وی باشد. محدودیت دریافت نمک و درمان با داروهای تنظیم کننده سیستم رنین-آنژیوتنسین-آلدوسترون در این دسته افراد مفید واقع می شود.
نکته عملی: یافته های حاکی از آنند که افراد با چاقی سیبی شکل حتی اگر کاملاً سالم بوده و فشار خون نرمال داشته باشند، فشار خون افزایش یافته ای در کلیه هایشان دارند. این وضعیت در افراد دچار اضافه وزن یا چاقی، شدید تر خواهد بود. بنابراین در پیشگیری از ابتلا به بیماری های مختلف از جمله بیماری کلیوی نه تنها دوری از اضافه وزن و چاقی، بلکه حفظ تناسب اندام و عدم وجود چاقی موضعی نیز توصیه می شود.
 
منبع:
 
Journal of the American Society of Nephrology, 2012 
 

 

نظرات بسته شده است.