چاقی در کودکان و خطر ابتلا به سنگ کیسه صفرا

بر اساس یک مطالعه مقطعی گسترده نشان داده شد که احتمال ابتلا به سنگ کیسه صفرا در کودکان و نوجوانانی که دارای اضافه وزن و یا چاق بودند به خصوص دختران بیشتر است.

دکتر کورینا کوئبنیک و همکارانش گزارش کردند که احتمال ابتلا به اختلالات کیسه صفرا در کودکان دارای اضافه وزن و یا چاق 4 برابر بیشتر از کودکان با وزن طبیعی می باشد. به علاوه، احتمال ابتلا به این عارضه در دختران نسبت به گروه پسران نیز 4 برابر بیشتر گزارش شد.عواملی همچون؛ جنس، تاریخچه خانوادگی به خصوص ابتلا به چاقی در بروز اختلالات مرتبط با کیسه صفرا در بزرگسالان مؤثر می باشد ولی عوامل خطر ابتلا به این عارضه در کودکان به روشنی مشخص نشده است. به همین منظور دکتر کوئبنیک و همکارانش علاقه مند به بررسی این موضوع گردیدند و طی این مطالعه بالغ بر 500،000 آزمودنی بین سنین 10 الی 20 را ارزیابی کردند. بر اساس BMI؛ شاخص توده بدنی بین 25 تا 30 به عنوان اضافه وزن، 30 تا 35 چاقی متوسط و بیشتر از 35 چاقی شدید تعریف می شود. آزمودنی های مطالعه مذکور بر این اساس در سه گروه تقسیم بندی شدند. سنگ های کیسه صفرا حاصل تغلیظ بیش از حد کلسترول می باشند به همین دلیل با چاقی مرتبط می باشند. کلسترول صفرا از کبد ترشح می شود و با میزان هورمون استروژن در ارتباط است. به همین دلیل خانم هایی که از قرص های ضد بارداری استفاده می کنند بیشتر در معرض ابتلا به این عارضه قرار دارند.

محققین اظهار داشتند که سنگ کیسه صفرا نیز همچون دیابت و اختلالات چربی خون در لیست بیماری های مرتبط با چاقی قرار دارد.

منبع:

Koebnick C, et al "Pediatric obesity and gallstone disease: results from a cross-sectional study of over 510,000 youth" J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012

 

نظرات بسته شده است.