چاقی در دوران بارداری و نشانه های بیماری قلبی نوزادان

بر اساس نتایج یک مطالعه ی جدید نشان داده شد که دیواره ی آئورت در نوزادان تازه متولد شده از مادران چاق ضخیم است که می تواند یکی از نشان های بروز بیماری قلبی باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که اضافه وزن مادر و چاقی وی چگونه می تواند بر سلامت جنین وی اثر گذاشته و موجب بروز مشکلات سلامتی در مراحل بعدی زندگی وی شود. در حال حاضر، بیشتر از نصف زنان در سنین بارداری و یا باردار دچار چاقی و اضافه وزن می باشند. این مطالعه بر روی 23 زن در دامنه ی سنی 35 سال انجام شد که در هفته ی 16 بارداری بودند. شاخص توده بدنی بیشتر از 25 کیلوگرم / متر مربع اضافه وزن و چاقی محسوب می شود، و میزان این شاخص در آزمودنی های این مطالعه؛ در دامنه ی 17 تا 42 کیلوگرم / متر مربع قرار داشت. 10 تا از نوزادان تازه متولد شده پسر بودند و دامنه ی وزنی آن ها 1850 تا 4310 کیلوگرم بود. پس از تولد این نوزادان، قطر دیواره ی آئورت شکمی شان در 7 روز اسکن شد تا میزان ضخامت دیواره ی آئورت در آن ها مشخص شود. نتایج نشان داد که قطر دیواره ی آئورت در این نوزادان 65/0 تا 97/0 میلی متر بود و با وزن مادران در ارتباط مستقیم قرار داشت. به بیان دقیق تر هر چقدر وزن مادر بیشتر است، میزان ضخامت دیواره ی آئورت نیز افزایش می یابد، و این افزایش مستقل از افزایش وزن نوزاد پس از تولد می باشد. در این مطالعه نشان داه شد که تفاوت دیواره ی آئورت نوزادان مادران با وزن طبیعی و دارای اضافه وزن 06/0 میلی متر است. به طور کلی، بررسی قطر دیواره ی آئورت یک ارزیابی غیر تهاجمی از بیماری تصلب شرایین می باشد. در این مطالعه نشان داده شد که چگونه اضافه وزن و چاقی مادران در دوران بارداری می تواند بر سلامت فرزندانشان اثر گذار باشد.
 

منبع:

. M. Begg, et al. Maternal adiposity and newborn vascular health. Archives of Disease in Childhood – Fetal and Neonatal Edition, 2013

نظرات بسته شده است.