چاقی خطر مرگ در کودکان بیمار را افزایش میدهد

کودکان چاقی که به دلیل بیماری های جدی در بیمارستان بستری می شوند نسبت به کودکان لاغر در معرض خطر بیشتری برای مرگ هستند.
مطالعات قبلی نشان داده بودند که کودکان چاق با خطر بیشتر ابتلا به امراضی مثل دیابت نوع 2، فشار خون بالا و آسم مواجه هستند. هم چنین این مشکلات برای کودکان تا بزرگسالی همراه آنها خواهد بود و به مشکلات جدی تری مثل خطر بیماری های قلبی و سرطان منجر خواهد شد.
یافته های این مطالعه بر پایه 28 مطالعه بر روی کودکان 2 تا 18 سال می باشد که به علل مختلف در بیمارستان بستری شده اند. بررسی این مطالعات نشان داد که چاقی برای این کودکان با افزایش خطر مرگ همراه بوده است. علاوه بر این برخی مطالعات نشان دادند که چاقی باعث افزایش مدت بستری بودن کودک در بیمارستان می گردد. این نتایج ارتباط بین چاقی و افزایش میزان مرگ و میر را به روشنی نشان میدهد.
پژوهشگران علت این امر را اینگونه توضیح داده اند که چاقی باعث بوجود آمدن یک التهاب مزمن و خفیف در بدن می شود که بر اساس مطالعات انجام شده روی حیوانات می توان گفت این التهاب عملکرد سیستم ایمنی را تخریب می کند.

منبع:

Lori J. Bechard, et al “Influence of Obesity on Clinical Outcomes in Hospitalized Children: A Systematic Review” JAMA Pediatr.2013;():1-7

نظرات بسته شده است.