پیش بینی خطر چاقی با انجام تست تنفسی

پژوهشگران اعلام کردند بررسی های ما نشان میدهد یک آزمایش تنفسی ساده می‌تواند به شما بگوید که شما اضافه وزن دارید و یا در آینده دچار آن خواهید شد. با توجه به این یافته ها نتایج حاصل از آزمایش استاندارد تنفسی برای ارزیابی رشد بیش از حد باکتری ها در روده می تواند تعیین کننده درصد  بالای چربی بدن باشد.
میکروبیوم که مجموعه ای از باکتری های خوب و بد ساکن در دستگاه گوارش است، می تواند دستخوش تغییر و عدم تعادل گردد. زمانی که باکتری های بد بر خوب غلبه کنند، علائمی نظیرنفخ، اسهال و یبوست رخ میدهد. نتایج این مطالعه نشان داده است  این حالت هم چنین ممکن است فرد را برای چاقی مستعد سازد.
پژوهشگران در این بررسی از افراد شرکت کننده تست تنفسی گرفته و هم چنین میزان چربی بدن آنها را  اندازه گیری کردند.
نتایج نشان داد شرکت کنندگانی که نمونه های تنفسی آنها حاوی سطوح بالاتر گازهای متان و هیدروژن بود، هم چنین BMI و بافت چربی بیشتری نسبت به افراد دارای تست تنفسی نرمال دارند.
سرپرست پژوهشگران این مطالعه بیان کرد ممکن است زمانی که این نوع باکتری ها بیش از حد تجمع میابند، فرد برای چاقی و تجمع چربی بیشتر مستعد گردد. این افراد به احتمال بیشتر به روش های خاصی از درمان چاقی پاسخ می دهند. بعنوان مثال در مورد این افراد می توان از پروبیوتیک ها برای حفظ تعادل طبیعی فلور میکروبی روده استفاده کرد که بازگرداندن این تعادل می تواندد در درمان یا پیشگیری از چاقی در افراد موثر باشد.

منبع:

Ruchi Mathur, et al “Methane and Hydrogen Positivity on Breath Test Is Associated With Greater Body Mass Index and Body Fat” JCEM 2013 98: E698-E702

نظرات بسته شده است.