پیاده روی و کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی

براساس نتایج یک مطالعه ی جدید در انجمن قلب آمریکا نشان داده شد که پیاده روی سریع بیشتر دویدن می تواند بر کاهش فشار خون و کلسترول بالا و پیشگری از ابتلا به دیابت اثر گذار باشد. محققین در این پژوهش، در حدود 33060 دونده در مطالعه ی ملی سلامتی دوندگان، و 15045 پیاده رو را در مطالعه ملی سلامت پیاده ور ها مورد بررسی قرار دادند. آن ها دریافتند که پیاده روی با شدت متوسط می تواند همسان با دوی شدید کالری بسوزاند و بدین ترتیب بر کاهش فشار خون، کلسترول و خطر ابتلا به دیابت و به احتمال زیاد بیماری های قلبی و عروقی اثر بیشتری داشته باشد. پیاده روی و دویدن فواید زیادی برای سلامتی در پی خواهند داشت، و این دو فعالیت ورزشی به این دلیل با یکدیگر مقایسه شده اند که گروه های عضلانی یکسانی را درگیر خواهند کرد و تنها تفاوت آن ها در شدت انجام فعالیت ورزشی است. برخلاف مطالعات قبلی، محققین در این پژوهش میزان کالری مصرفی را نه از طریق میزان زمان بلکه از طریق میزان مسافت طی شده ارزیابی کردند. آزمودنی ها از طریق پاسخ به سؤالات پرسشنامه اطلاعاتی را درزمینه ی فعالیت ورزشی شان در اختیار محققین قرار دادند. بر اساس طرح پژوهشی این مطالعه، به دلیل میزان کالری مصرفی در هر دو فعالیت ورزشی امکان مقایسه ی نتایج حاصل از آن ها وجود داشت. بر اساس یافته های حاصل از پژوهش:

  •   دویدن باعث کاهش 2/4 درصدی خطر ابتلا به فشارخون می گردد در حالی که این میزان در مورد  فعالیت ورزشی پیاده وری در حدود 2/7 درصد تخمین زده شد.
  •    دویدن کلسترول را به میزان 4/3 درصد کاهش می دهد ولی پیاده روی به میزان 7 درصد.
  •   دویدن خطر ابتلا به دیابت را به میزان1/12درصد کاهش می دهد ولی پیاده روی به میزان 3/12 درصد.
  •    دویدن خطر ابتلا به بیماری کرونر قلب  را به میزان 5/4 درصد کاهش می دهد ولی پیاده روی به میزان 3/9 درصد.

منبع:

Paul T. Williams and Paul D. Thompson. Walking Versus Running for Hypertension, Cholesterol, and Diabetes Mellitus Risk Reduction. Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, 2013.

نظرات بسته شده است.