پیاده روی خطر شکستگی لگن در سالمندان را کاهش میدهد

 

نتایج یک مطالعه طولانی مدت نشان داده است، حتی یک پیاده روی کوتاه در هفته خطر شکستگی لگن در مردان بالای 50 سال را کاهش میدهد.
در این مطالعه پژوهشگران اطلاعات فعالیت بدنی و عادات نشستن را در 36 هزار مرد بالای 50 سال در طول 24 سال بررسی کردند. هر 2 سال شرکت کننده ها پرسشنامه هایی را تکمیل می کردند و به سوالاتی در زمینه میزان پیاده روی و فعالیت بدنی در هفته و میزان نشستن در طول روز پاسخ دادند.
در طول 24 سال پیگیری 546 شکستگی لگن گزارش شد، 85%  شکستگی ها در اثر آسیب های ناشی از رخداد های ساده ای مثل افتادن از صندلی رخ داده بود.
نتایج این پژوهش نشان داد هرچه مردان بیشتر پیاده روی داشته باشند، خطر بروز شکستگی لگن در آنها کمتر می شود. در مردانی که فعالیت بدنی اصلی آنها پیاده روی بود، حداقل 4 ساعت پیاده روی در هفته به طور قابل توجهی (43%) خطر شکستگی لگن را در آنها کاهش میداد. حتی پیاده روی اندک در حد یک بار در هفته نیز با کاهش خطر بروز شکستگی در این سالمندان درارتباط بود.
پیاده روی منظم با بازسازی استخوانی و ماهیچه ای در ارتباط است و به حفظ تعادل کمک می کند.
 
منبع:
 
 
 
Source: Diane Feskanich, et al “Physical Activity and Inactivity and Risk of Hip Fractures in Men” American Journal of Public Health: April 2014, Vol. 104, No. 4, pp. e75-e81.
 

 

نظرات بسته شده است.