پلی فنول ها و افزایش طول عمر

نتایج یک مطالعه جدید نشان داد که دریافت مقادیر بالای پلی فنول های می تواند خطر مرگ میر را در افراد سالمند تا 30 درصد کاهش دهد. مقاله حاصل از این پژوهش در مجله Nutrition به چاپ رسید. این مطالعه، اولین پژوهشی است که در آن میزان دریافت کل پلی فنول های رژیم غذایی از طریق یک نشانگر تغذیه ای و نه فقظ از طریق پرسشنامه ی بسامد غذایی مورد بررسی قرار گرفته است. پلی فنول ها ترکیبات طبیعی هستند که در مقادیر زیاد در میوه ها، سبزیجات، قهوه، چای، مغزها، حبوبات و غلات یافت می شوند. بیش از 8000 ترکیبات پلی فنولی گوناگون در گیاهان مشخص شده است. پلی فنول ها دارای اثرات آنتی اکسیدانی، ضد التهابی و ضدسرطانی هستند. پژوهش حاضر حاصل 12 سال پیگیری در 807 زن و مرد بالای 65 سال است. میزان دریافت پلی فنول در این افراد از طریق مقادیر پل فنول های ادرار مورد ارزیابی قرار گرفت. سنجیدن میزان مصرف یک ماده مغذی از طریق شاخص های زیستی تغذیه ای نه تنها یک روش دقیق برای ارزیابی میزان مصرف آن است، بلکه محدودیت های احتمالی ناشی از پاسخ های غلط در پرسشنامه را نیز بر طرف می کند. در مجموع، یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که میزان مرگ و میر در آزمودنی هایی که از یک رژیم غذایی غنی از پلی فنول (میلی گرم در روز 650<) پیروی می کردند در مقایسه با آزمودنی هایی که دریافت کمتری داشتند ( میلی گرم در روز 500>) در حدود 30 درصد افزایش یافت. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که مصرف مقادیر زیاد میوه و سبزی می تواند به عنوان یک عامل مهم در پیشگیری از بیماری های مزمن مورد توجه قرار گیرد.

منبع:

R. Zamora-Ros, et al. High Concentrations of a Urinary Biomarker of Polyphenol Intake Are Associated with Decreased Mortality in Older Adults. Journal of Nutrition, 2013.

نظرات بسته شده است.