پسوریازیس و مشکلات کلیوی

بر اساس نتایج یک مطالعه بزرگ و جدید افراد مبتلا به پسوریازیس متوسط تا شدید در معرض خطر بیماری های مزمن کلیوی قرار دارند.
پژوهشگران فیلادلفیا داده های حاصل از 144 هزار فرد 19 تا 90 ساله مبتلا به پسوریازیس و 690 هزار بزرگسال سالم را آنالیز کردند. در طول 7 سال پیگیری،  افراد مبتلا به پسوریازیس بیشتر در معرض ابتلا به بیماری مزمن کلیوی قرار داشتند. افراد مبتلا به پسوریازیس شدید 2 برابر بیشتر احتمال ابتلا به بیماری کلیوی و چهار برابر بیشتر احتمال نارسایی کلیوی نیازمند به دیالیز را داشتند.
مطالعات بیشتر در زمینه مساحت پوستی درگیر در پسوریازیس نشان داد  افراد مبتلا به پسوریازیس متوسط تا شدید بیشتر در معرض خطر بیماری های مزمن کلیه هستند. سطح متوسط پسوریازیس 3 تا 10 درصد مساحت پوست  و پسوریازیس شدید بیش از 10% پوست را تحت تاثیر قرار میدهد. هم چنین این پژوهشگران یافتند خزر ابتلا به بیماری مزمن کلیوی مرتبط با پسوریازیس با افزایش سن بیشتر می شود.
پسوریازیس یک بیماری مزمن است که در آن بخش هایی از پوست پوسته پوسته شده و می تواند به خارش، ترک خوردگی و خونریزی منجر شود. بر اساس اطلاعات انجمن ملی پسوریازیس حدود 5/7 میلیون آمریکایی به بیماری های خودایمنی مبتلا هستند. بر اساس مطالعات قبل  بیش از 20% بیماران در سراسر جهان به پسوریازیس متوسط تا شدید مبتلا هستند.

منبع:

Joy Wan, et al “Risk of moderate to advanced kidney disease in patients with psoriasis: population based cohort study” BMJ 2013;347:f5961 (Published 15 October 2013).
 

نظرات بسته شده است.