پسته و کاهش خطر سرطان ریه

بر اساس یک مطالعه جدید نشان داده شد که مصرف روزانه پسته می تواند از بروز سرطان ریه جلوگیری کند.
ویتامین E می تواند در جلوگیری از بروز بسیاری از سرطان ها مؤثر باشد، مصرف بالای گاما توکوفرول که یک نوع از ویتامین E می باشد نیز با کاهش خطر ابتلا به سرطان ریه در ارتباط است. به بیان گفته دکتر هرناندز نویسنده مسئول این مقاله، پسته دارای مقادیر بالایی از گاما توکوفرول می باشد، بنابراین می توان گفت که پسته در کاهش بروز سرطان ریه مؤثر است. علاوه بر این، پسته به دلیل اثرات کاهندگی کلسترول و وجود آنتی اکسیدان های طبیعی گیاهی می تواند در پیشگیری از  بیماری های قلب و عروق نیز مورد توجه قرار گیرد. در این پژوهش، رژیم غذایی آزمودنی ها برای 6 هفته مورد بررسی قرار گرفت، علاوه بر این میزان افزایش سرمی آلفا توکوفرول نیز در خون آزمودنی ها بررسی شد. در این پژوهش 36 نفر شرکت داشتند که در دو گروه کنترل و رژیم پسته تقسیم بندی شدند. در گروهی که رژیم غذایی پسته اعمال شد روزی 68 گرم پسته مصرف می شد. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که مصرف پسته موجب افزایش گاما توکوفرول خون شد و با آن همبستگی مثبت داشت. بنابراین مصرف روزانه دو انس از پسته می تواند راهکاری ر پیشگیری از ابتلا به سرطان ریه باشد.

 

 

نظرات بسته شده است.