پروتئین سویا کاهش علایم بیماری کبد چرب

محققین دانشگاه ایلی نویز نحوه ی اثر پروتئین سویا بر کاهش چشمگیر تجمع چربی و تری گلیسیرید در کبد بیماران چاق را از طریق احیای عملکرد یک مسیر کلیدی در کبد نشان دادند. به بیان هانگ چن استادیار علوم غذایی و تغذیه انسانی در دانشگاه ایلی نویز؛ تقریباً 3/1 آمریکایی ها از بیماری کبد چرب رنج می برند که بسیاری از آن ها فاقد علایم هستند، چاقی یکی از عوامل خطر کلیدی برای پیشرفت این بیماری است که می تواند در نهایت به نقص کبدی منجر گردد. چربی در کبد متابولیزه می شود، ولی در افراد چاق انتقال چربی به بافت چربی به کندی انجام می شود و همین شرایط موجب بزرگی کبد می گردد، در نتیجه ی تجمع چربی در کبد، انجام اعمال حیاتی این اندام به مخاطره می افتد. به بیان چِن؛ مصرف پروتئین سویا از توفو و ماست می تواند موجب تسکین برخی فشارها بر کبد چرب شود. در این مطالعه اثر دو رژیم حاوی کازئین و پروتئین سویا در موشهای چاق و لاغر پس از شیرخوارگی و در مدت 17 هفته مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که رژیم بر نیم رخ کبدی موش های لاغر اثری نداشت ولی رژیم سویا در موش های چاق موجب کاهش 20 درصدی تری گلیسیرید و تجمع کلی چربی در کبد این موش ها گشت.

منبع:

The above story is reprinted from materials provided by American Society for Biochemistry and Molecular Biology

نظرات بسته شده است.