پروتئین دریافتی و میزان ابتلا به دیابت بارداری

بر اساس نتایج یک مطالعه ی جدید نشان داده شد که دریافت بالای پروتئین حیوانی به ویژه گوشت قرمز در افزایش احتمال ابتلا به دیابت بارداری مؤثر است. در مقابل مصرف بالای پروتئین گیاهی مثل انواع مغزها موجب کاهش ابتلا به دیابت بارداری خواهد شد. بنابراین جایگزینی گوشت قرمز یا پروتئین حیوانی با پروتئین گیاهی می تواند موجب کاهش خطر ابتلا به دیابت بارداری گردد. به بیان محققین این مطالعه؛ پروتئین یکی از مهم ترین تعدیل کننده ها در سوخت و ساز گلوکز است. با وجود این مطالعات بسیار کمی در زمینه ی اثر دریافت پروتئین در میزان ابتلا به دیابت دوران بارداری انجام شده است. به همین دلیل این مطالعه با هدف بررسی همبستگی میان دریافت پروتئین و میزان ابتلا به دیابت بارداری طرح ریزی شده است. در این مطالعه 15294 زن باردار بدون سابقه ی بیماری مزمن یا ابتلا به دیابت پیش از بارداری از طریق پرسشنامه ی غذایی مورد بررسی قرار گرفتند. پس از همگن سازی از لحاظ سن، شاخص توده ی بدنی و میزان کلسترول مشخص شد که دریافت بالای پروتئین حیوانی موجب افزایش خطر ابتلا به دیابت بارداری می گردد. به بیان دکتر بائو و همکارانش؛ براساس نتایج مطالعه ی ما نشان داده شد که مصرف پروتئین های گیاهی مثل عدس و حبوبات به جای مصرف گوشت قرمز در خانم های در سنین بارداری موجب کاهش خطر ابتلا به دیابت بارداری می شود. به بیان دیگر، مصرف گوشت قرمز به جای پروتئین های گیاهی موجب افزایش 2 برابری احتمال ابتلا به دیابت بارداری می شود. در این مطالعه نشان داده شد که جایگزینی 5 درصد کالری دریافتی از کربوهیدرات با پروتئین حیوانی موجب افزایش 29 درصدی ابتلا به دیابت بارداری خواهد شد، و در مقابل جایگزینی 5 درصد کالری حاصل از کربوهیدرات با پروتئین گیاهی موجب کاهش 50 درصدی ابتلا به دیابت بارداری می گردد.

منبع:

Cuilin Zhang, et al. Prepregnancy Dietary Protein Intake, Major Dietary Protein Sources, and the Risk of Gestational Diabetes Mellitus, Diabetes Care, 2013

نظرات بسته شده است.