پروبیوتیک ها می توانند به کاهش وزن کمک کنند

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید که در British Journal of Nutritionby  به چاپ رسید نشان داده شد که برخی از انواع پروبیوتیک ها می توانند به کاهش و حفظ وزن در زنان کمک کنند. مدارک نشان می دهند که فلور معده افراد چاق با افراد دارای وزن طبیعی متفاوت است. پروفسورTremblay  و تیم تحقیقاتی وی در این مطالعه سعی کردند اثر دریافت پروبیوتیک ها را بر بهبود وضعیت میکروبی روده در ارتباط با کاهش وزن ارزیابی کنند. بدین منظور محققین، 125 زن و مرد دارای اضافه وزن را در این مطالعه ارزیابی کردند. آزمودنی ها در طول مدت 12 هفته از یک رژیم غذایی کاهش وزن پیروی کردند. نیمی از آزمودنی ها در طول دوره پژوهش روزانه دو قرص حاوی پروبیوتیک های خانواده Lactobacillus rhamnosus  را دریافت می کردند و نیم دیگر دارونما می خوردند. یافته های حاصل از تجزیه تحلیل های آماری، میزان 4/4 کیلوگرم کاهش وزن را در گروه پروبیوتیک و 6/2 کیلوگرم را در گروه کنترل نشان داد. لازم به ذکر است که مردان در هر دو گروه هیچ کاهش وزن چشمگیری را نشان ندادند. به بیان پروفسور ؛ " ما نمی دانیم که چرا پروبیوتیک ها اثری را بر کاهش وزن مردان نشان ندادند، شاید میزان پروبیتیک ها و طول مدت پژوهش را بتوان توجیهی برای عدم تغییر وزن در آن ها به شمار آورد." نکته جالب در این مطالعه این است که پس از پایان مدت زمان پژوهش میزان کاهش وزن در گروه پروبیوتیک ادامه یافت و در هر فرد به حدود 2/5 کیلوگرم رسید.

منبع:

Jean Doré, Angelo Tremblay, et al. Effect of Lactobacillus rhamnosus CGMCC1.3724 supplementation on weight loss and maintenance in obese men and women. British Journal of Nutrition, 2013.
 

نظرات بسته شده است.