پارادوکس چاقی چیست؟

در یک بررسی مروری شامل 100 مطالعه و بیش از 3 میلیون شرکت کننده، پژوهشگران یافتند خطر مرگ برای افراد چاق یا دارای اضافه وزن  نسبت به سایر مردم 6% کمتر است. این ایده که اضافه وزن تا حدودی با سلامت بهتر مرتبط میباشد پارادوکس چاقی نام گرفته است.
البته افراد دارای چاقی شدید حدود 30% خطر مرگ بالاتری دارند. در این مطالعه ارتباط اضافه وزن و خطر مرگ کمتر به روشنی دیده شد. البته این پژوهشگران عنوان کردند این تفاوت بسیار کوچک است، و البته شاخص BMI ، شاخص مناسبی برای سنجیدن سلامت فرد نیست، بطوریکه یک فرد دارای توده عضلانی بیشتر در محدوده  اضافه وزن اما کاملا سالم است. بنابراین این یک شاخص خوب برای سنجیدن چربی بدن و سلامتی نیست.
سازمان جهانی بهداشت BMI بین 5/18 و 9/24 را  طبیعی،  25 تا 9/29 را اضافه وزن و بالاتر از 30 را چاق طبقه بندی کرده است. در این مطالعه چاقی درجه 2 و 3 یعنی BMI  بالاتر از 35 با  29% خطر مرگ بیشتر نسبت به افراد دارای وزن نرمال در ارتباط بود در حالیکه داشتن اضافه وزن و چاقی درجه 1 (BMI بین 30 و 9/34) به ترتیب با 6% و 5% کاهش خطر مرگ و میر نسبت به افراد نرمال همراه بود.
این پژوهشگران عنوان کردند بر اساس این نتایج افراد طبقه بندی شده بعنوان اضافه وزن یا چاق را نمی توان  لزوما ناسالم دانست و باید شاخص های مهم بهداشتی دیگری مثل فشارخون و لیپید پروفایل بررسی شوند.

منبع:

Katherine M. Flegal, et al “Association of All-Cause Mortality With Overweight and Obesity Using Standard Body Mass Index Categories: A Systematic Review and Meta-analysis”JAMA.2013;309(1):71-82

نظرات بسته شده است.