ویتامین E و سلامت بیماران کلیوی

محققین دانشگاه  راهی را برای بهبود پروفایل لیپیدی بیماران کلیوی دیالیزی کشف کردند. بهبود پروفایل لیپیدی برای این دسته از بیمار ها به دلیل این که آن ها در معرض خطر ابتلا به آترواسکلروز ( بیماری شایعی که  به علت رسوب پلاک ها در دیواره عروق بروز می کند)قرار دارند اهمیت دارد. این شرایط می تواند بروز بیماری های قلبی را در آن ها کم کند. آترواسکلروز در نهایت می تواند موجب بروز مشکلات جدی از قبیل حمله های قلبی و سکته و در نهایت مرگ شود. تیم محققین در این مطالعه دریافتند که ترکیب یک ایزومرهای شناخته شده ای از ویتامین E به نام توکاتریول ها می تواند موجب بهبود پروفایل لیپیدی بیماران کلیوی دیالیزی می شود. نتایج حاصل از 12 و 16 هفته مکمل یاری با ویتامین E نشان داد که بهبود چشمگیری در پروفایل لیپیدی بیماران در مقایسه با گروه کنترل ایجاد شد. بر اساس یافته های حاصل از این مطالعه، مقادیر تری گلیسیرید بیماران به طور معناداری کاهش یافت و در مقابل مقادیر HDL کلسترول آن ها افزایش چشمگیری را نشان داد. به بیان نویسنده نسئول این مقاله؛" ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی در مرحله ی حاد اختلالات کلیوی بسیار شایع است. یافته های حاصل از این مطالعه می تواند به عنوان راهبردی برای آن دسته از بیماران کلیوی که پروفایل لیپیدی مطلوبی ندارند، به کار رود.. با وجود این، بهتر است مشابه این مطالعه در گروه های بزرگ جمعیتی نیز انجام شود و عوارض جانبی حاصل از تداخل توکاتریول ها با دارو های و درمان های رایج برای این بیماران بیشتر ارزیابی شود. "
واژگان کلیدی: ویتامین E- بیماران دیالیزی- پروفایل لیپیدی
 
 
Reference:  Pramod Khosla, et al. Vitamin E tocotrienol supplementation improves lipid profiles in chronic hemodialysis patients. Vascular Health and Risk Management, 2013.
 

نظرات بسته شده است.