ویتامین E موجود در کانولا موجب التهاب ریه می شود

 

بر اساس نتایج مطالعه جدید نشان داده شد که فواید ویتامین E به نوع آن بستگی دارد. گاما توکوفرول که یک نوع از ویتامین E است بیشتر در روغن ذرت، کانولا و سویا وجود دارد، می تواند موجب کاهش عملکرد ریه و بروز التهاب در آن گردد. با وجود این، آلفا- توکوفرول که در روغن زیتون و آفتابگردان وجود دارد عملکردی مقابل را دارد، یعنی موجب بهبود عملکرد ریه می گردد. در واقع، این اولین مطالعه ای است که نشان می دهد که گاما توکوفرول می تواند موجب کاهش عملکرد ریه شود. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ Joan M Cook-Mills ، " میزان شیوع آسم در کشورهایی که مصرف روغن زیتون و آفتابگردان درآن ها بیشتر است، در حد معناداری کمتر است، با وجود این بروز آسم در کشورهایی که به سبب توصیه های در زمینه پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی مصرف روغنهای کانولا، ذرت و سویای بالایی دارند، زیاد است. در واقع افزایش مقادیر آلفاتوکوفرول با بروز بیماری آسم در این کشورها همبستگی دارد." در این مطالعه به منظور یافتن رابطه بین اثر نوع ویتامین E دریافتی در رژیم غذایی و خطر بروز آسم، حدود 4526 فرد ارزیابی شدند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که مقادیر بالای گاما توکوفرول، 10 میکرو مولار در پلاسمای خون می تواند حدود 10 تا 17 درصد عملکرد ریه را کاهش دهد. لازم به ذکر است که کاهش 10 درصدی عملکرد ریه شبیه شرایط آسمی می باشد. 
 
منبع:
Joan M Cook-Mills, et al. The vitamin E isoformsα-tocopherol and γ-tocopherol have opposite associations with spirometric parameters: the CARDIA study. Respiratory Research 2014,15:31.    
 

نظرات بسته شده است.