ویتامین D و کارآیی عضلات

نتایج یک مطالعه برای اولین بار ارتباط بین ویتامین D و کارآیی عضلانی را نشان داد. علاوه برآن نشان داده شد که ویتامین D می تواند موجب بهبود عملکرد عضله اسکلتی نیز شود.  بر طبق یافته های حاصل از پژوهش ها نشان داده شده است که خستگی عضلانی در بیمارانی دیده می شود که مبتلا به کمبود ویتامین D می باشند. ویتامین D در پوست توسط اشعه ی خورشید تولید می شود و علاوه برآن از طریق رژیم غذایی نیز دریافت می شود. کمبود ویتامین D یکی از مشکلات رایج می باشد. اختلال در سلامت استخوانی و خستگی عضلانی از علایم کمبود ویتامین D است. این خستگی را می توان در اندامک های تنفس سلولی به نام "میتوکندری" جستجو کرد. این اندامک ها گلوکز و اکسیژن را برای ساختن پول رایج سلول، یعنی؛ ATP به کار می برند. ATP نیز منبع انرژی سلول برای حرکت است. سلول های عضلانی برای حرکت به مقادیر زیادی از ATP و همچنین فسفوکراتین نیاز دارند. میتوکندری باعث بازسازی فسفوکراتین نیز می شود. یکی از راه های سنجش کارآیی میتوکندری میزان بازسازی فسفوکراتین است، میتوکندری هرچقدر کارآمدتر باشد زمان کمتری برای بازسازی فسفوکراتین نیاز دارد. در این مطالعه زمان بازسازی فسفوکراتین را در بیماران مبتلا به کمبود ویتامین D بررسی کردند. محققین در این مطالعه از طریق MRI و به صورت غیر تهاجمی میزان بازسازی فسفوکراتین را در عضلات منتخب 12 بیمار قبل و پس از مکمل یاری با ویتامین D بررسی کردند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که میزان بازسازی فسفوکراتین پس از 10 تا 12 هفته مکمل یاری ویتامین D از طریق دهان، بهبود یافت. به گزارش همه ی بیماران، علایم خستگی در آن ها پس از مکمل یاری بهبود یافت. مصادف با این مطالعه میزان کارآیی متوکندری در افرادی که سطح ویتامین D کمتری داشتند، کاهش یافت. این مطالعه برای اولین بار نشان داد که ویتامین D موجب بهبود سوخت و ساز هوازی در عضله ی اسکلتی می گردد و کارآیی عضلانی با ویتامین D همبستگی دارد.

منبع:

Akash Sinha, et al.  Improving the vitamin D status of vitamin D deficient adults is associated with improved mitochondrial oxidative function in skeletal muscle.Endocrine Abstracts, 2013

نظرات بسته شده است.