ویتامین D و خطر ابتلا به MS در زنان

محققین سوئدی به تازگی دریافتند که میزان ویتامین D سرم می تواند یکعامل پیشگویی کننده در ابتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیس (MS) باشد، ولی مقادیر سرمی این ویتامین در دوران بارداری ارتباطی با ابتلا به این بیماری در نسل بعدی نخواهد داشت.
به بیان جانتان سالزر و همکارانش؛ در این مطالعه نشان داده شد که زنانی که میزان ویتامین D سرمشان حداقل 75 نانومول در لیتر است با احتمال 61 درصد کمتر از زنانی  که میزان ویتامین D سرمشان کمتر از این میزان است به MS مبتلا می شوند. با وجود این میزان ویتامین D سرمی در دوران بارداری با بروز بیماری MS در نسل بعدی ارتباطی نخواهد داشت. بر اساس مطالعات اپیدمیولوژیک کاهش ویتامین D در جامعه با افزایش شیوع بیماری MS همبستگی دارد. سالزر در ادامه افزود؛ ما نشان دادیم که میزان سرمی 75 نانومول در لیتر ویتامین D با کاهش خطر ابتلا به بیماری MS در ارتباط است و در این مطالعه  این میزان را مطلوب در نظر گرفته ایم در حالی که در برخی مطالعات 50 نانومول در لیتر میزان مطلوب معرفی شده است. با این حال هیچ ارتباطی بین مقادیر کمتر از 75 نانومول در لیتر و کاهش خطر ابتلا به بیماری MS نشان داده نشد. در مطالعه پیشین نشان داده شد که وضعیت نامطلوب ویتامین D می تواند موجب افزایش خطر ابتلا به بیماری MS گردد. برای مثال این شرایط در متولدین فصل بهار بیشتر رخ می دهد، برخی بر این عقیده اند که بارداری در فصل زمستان و عدم  برخورداری از نور خورشید می تواند دلیلی بر بروز این شرایط باشد.

منبع:

Salzer J, et al "Vitamin D as a protective factor in multiple sclerosis" Neurol 2012

نظرات بسته شده است.