ویتامین D و بیماری M.S

بر اساس نتایج یک مطالعه در زمینه بیماری M.S نشان داده شد که مقادیر زیاد ویتامین D سرم ( 25-هیدروکسی ویتامین D) در بیماران مبتلا به M.S با پیشروی و فعالیت کمتر بیماری شان در ارتباط است. به بیان دقیق تر به ازای هر 50 نانو مول در لیتر 25- هیدروکسی ویتامین D موجود در سرم، میزان پیشرفت بیماری M.S در حدود 57 درصدی کاهش یافت. این مطالعه در دانشگاه هاروارد انجام شد و نتایج آن در مجله اروپایی تحقیق و درمان بیماری M.S به چاپ رسید. در این مطالعه تعداد 213 بیمار مبتلا به M.S  انتخاب شدند، و مقادیر سرمی 25-هیدروکسی ویتامین D در آن ها ارزیابی شد، بیماران از لحاظ مقادیر سرمی ویتامین D  تقسیم بندی شدند. سپس ارتباط و همبستگی بین مقادیر سرمی ویتامین D بیماران با پیشرفت شاخص های تعیین شده در مطالعه تجزیه و تحلیل شد. به طور کلی، یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که مقادیر بالای 25-هیدروکسی ویتامین D سرم در افراد مبتلا به بیماری M.S همبستگی زیادی با شاخص های این بیماری دارد و افزایش سرمی این ویتامین موجب کاهش علایم بیماری و کندی پیشرفت آن ها می شود. با وجود این، نمی توان نتیجه گیری کرد که مقادیر بالای سرمی این ویتامین می تواند درمانی برای این بیماری باشد، در واقع می توان گفت که نتایج این مطالعه اهمیت ارزیابی مقادیر سرمی ویتامین D را در بیماران مبتلا به M.S نشان می دهد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، " ما نتوانستیم در این پژوهش به این نتیجه برسیم که آیا ویتامین D و مقادیر سرمی آن می تواند از بروز بیماری M.S پیشگیری کند؟". بنابراین، برای پاسخ دادن به این سؤال نیاز به مطالعات بیشتری در این زمینه می باشد.

منبع:

Ascherio A, et al "Vitamin D as a predictor of multiple sclerosis activity and progression" ECTRIMS 2013

نظرات بسته شده است.