ویتامین D با میزان موفقیت جراحی کاهش وزن مرتبط است

کاهش مقادیر ویتامین D یکی از عوارض جانبی جراحی های کاهش وزن است. باوجود این، یافته های حاصل از یک مطالعه که در آن 930000 آزمودنی بررسی شدند نشان داد که قرارگیری در معرض آفتاب که یک عامل اساسی در توانایی تولید ویتامین D در بدن می باشد، نقش مهمی را در بهبود افراد پس از جراحی های مرتبط با کاهش وزن دارد. به بیان دقیق تر، در این مطالعه نشان داده شد که بین میزان ویتامین D خون، موقعیت جغرافیایی، فصول و نتایج جراحی های کاهش وزن همبستگی وجود دارد. به طور ویژه محققین دریافتند بیمارانی که در تابستان تحت جراحی های کاهش وزن قرار می گیرند در مقایسه با آن هایی که در زمستان جراحی می شوند، دوره نقاهت کمتر و روند بهبودی بهتری دارند. به دلیل این که جذب ویتامین D در زمستان کاهش می یابد. به طور مشابه، افرادی که در شمال آمریکا جراحی می شوند با مشکلات بیشتری در مقایسه با افرادی که در جنوب آمریکا جارحی می شوند، دارند. آزمودنی های این مطالعه  در طول فاصله زمانی 2001 تا2010 بررسی شدند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده های آماری مطالعه نشان داد که در 300000 فرد  دوره درمان و بستری شدن طولانی شده است و 71 درصد از این افراد در شمال آمریکا زندگی می کردند.  نور خورشید برای ساخت ویتامین D ضروری است بنابراین کمبود ویتامین D در افراد مناطق شمالی دور از انتظار نیست. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله Obesity Science & Practice منتشر شد.

منبع:


L. A. Peterson, et al. Proxy measures of vitamin D status – season and latitude – correlate with adverse outcomes after bariatric surgery in the Nationwide Inpatient Sample, 2001-2010: a retrospective cohort study. Obesity Science & Practice, 2015
 

نظرات بسته شده است.