ویتامین C و تنگی نفس ناشی از فعالیت ورزشی

به بیان دکتر هاری همیلا از دانشگاه هلسینکی فینلاند؛ ویتامین C می تواند موجب کاهش چشمگیر تنگی نفس ناشی از فعالیت ورزشی شود. گرفتگی برونش های ریه همان تنگی زودگذر راه های هوایی که در هنگام و یا پس از فعالیت ورزشی رخ می دهد، است. این شرایط می تواند موجب علائمی از قبیل سرفه، خر خر کردن و یا کوتاهی نفس شود. به بیان دقیق تر این وضعیت، آسم ناشی از فعالیت ورزشی نامیده می شود. در حدود 10 درصد از عموم مردم به به آسم ناشی از فعالیت ورزشی مبتلا می باشند. با وجود این، در زمینه ی رقابت های زمستانی این میزان  به 50 درصد نیز افزایش می یابد. پیش از نشان داده شد که ویتامین C می تواند موجب کاهش سرماخوردگی ناشی از فعالیت های ورزشی سنگین کوتاه مدت شود، که بر این اساس می توان گفت که ویتامینC می تواند فواید دیگری نیز در افراد درگیر در فعالیت های ورزشی نیز داشته باشد. بر اساس نتایج یک مطالعه ی موروری نشان داده شد که ویتامین C می تواند تنگی برونشی ناشی از فعالیت ورزشی را بهبود بخشد و این یافته در سه مطالعه گزارش شده است. هر سه پژوهش دریافتند که ویتامین C می تواند موجی کاهش تنگی راه های هوایی و تنگی نفس ناشی از فعالیت های ورزشی شود. به بیان دقیق تر مکمل ویتامین C می تواند موجب کاهش 48 درصدی تنگی برونشی ناشی از فعالیت ورزشی گردد. به بیان دکتر همیلا نویسنده ی مسئول این مقاله؛ مصرف مکمل ویتامین C یک راه ساده و ارزان برای مبارزه با تنگی برونشی ناشی از فعالیت ورزشی در نتیجه تنگی نفس می باشد، و هر یک از افراد در صورت داشتن علائمی همچون؛ سرفه، خس خس و تنگی نفس در هنگام و یا پس از فعالیت ورزشی می توانند از مکمل این ویتامین استفاده کنند. 

منبع:

Hemila H. Vitamin C may alleviate exercise-induced bronchoconstriction: a meta-analysis. BMJ Open, 2013

نظرات بسته شده است.