ویتامین C در درمان نقرس

نتایج یک مطالعه جدید در نیوزلند نشان داده است، تاثیر دریافت روزانه مکمل ویتامین C در کاهش اسید اوریک به اندازه تاثیر دریافت دارو در کاهش آن نخواهد بود.
اسید اوریک مسئول بروز بیماری نقرس می باشد، نقرس شکلی از بیماری آرتریت است که به دلیل کریستالیزه شدن اسیداوریک در مفاصل رخ میدهد.
پژوهشگران در این مطالعه 20 فرد مبتلا به نقرس تحت درمان با دارو و 20 فرد مبتلا به نقرس که دارو دریافت نمی کردند را مورد بررسی قرار دادند. گروه دریافت کننده دارو از آلوپورینول استفاده می کردند. گروه دریافت کننده دارو یا دوز دارو را افزایش داده و یا درکنار آن از مکمل ویتامین C استفاده کردند. گروه دوم شروع به دریافت آلوپورینول کرده یا روزانه 500 میلی گرم ویتامین C دریافت کردند.
در شروع این مطالعه 8 هفته ای میانگین اسید اوریک خون شرکت کننده ها mg/dl 9 بود. طبق نظر این پژوهشگران میزان نرمال اسید اوریک در خون کمتر از mg/dl 5/6 می باشد.
در هر دو گروه، دریافت مکمل ویتامین C همراه با دارو یا بدون دارو، تاثیری در کاهش اسید اوریک نداشت. اما کاهش اسید اوریک در گروهی که دریافت دارو را آغاز کردند یا دوز آن را افزایش دادند مشهود بود.
این پژوهشگران خاطرنشان کردند کاهش وزن در افراد چاق یکی دیگر از روش های موثر در کاهش اسیداوریک خون است.

منبع:

Lisa Stamp, et al “Clinically Insignificant Effect of Supplemental Vitamin C on Serum Urate in Patients With Gout: A Pilot Randomized Controlled Trial” Arthritis & Rheumatism, 30 MAY 2013.

نظرات بسته شده است.